Cette page en français
 

Manneken-Pis,
meer dan 600 jaar ambassadeur van Brussel


Het Brussels volksleven heeft als grote blikvangers : de luisterrijke Ommegang, de Meiboomplanting begin augustus en voornamelijk Manneken-Pis.  Deze laatste is een van de vele Brusselse fonteinen uit vroegere eeuwen.

Uit de oude archieven van Sint-Goedele, nu de Sint-Michielskathedraal blijkt dat reeds in 1388 Manneken-Pis als openbare fontein dienst deed.

Inderdaad, een tekst uit die periode vermeldt dat het Julianekensborre zich bevond op de hoek van de Stoofstraat en de Eikstraat en water van de Coudenberg debiteerde.

Mevrouw André Brunard, ere-conservator van het Stadsmuseum heeft dit destijds in een geschiedkundige studie aangehaald.

Juliaan is de naam van het stenen Manneken, dat aldaar als fontein stond opgesteld.

Andere fonteinen waren: de Drie Maagden, de Spuwer, het Leeuwken.  Nog andere worden vermeld in een nota uit 1451-1452 betreffende het Water1eidingnet en bewaard in de Archieven van de Stad Brussel : «fonteyn d'Menneken pist, fonteyn in de Volderstraete, gulden fonteyn in den stad huys, fonteyn op Sinter Claes Merct.»  De tekst komt voor in het «Percquement boeck mette Taitsen», waarin ook de Eed van Jan Van Ruysbroeck, bouwheer van de toren van het stadhuis, staat vermeld.

"In 1453 wordt verder Manneken-Pis aangehaald in een «verordening des wijckmeesteren»: den zesten wijck van Sinte Jacops poirte tot dair d'Menneken Pist; den sevensten wijck van dair d'Menneken Pist tot den steenpoirten ende van dair de Gulderstraete».

Slechts in 1619 werd het stenen Manneken-Pis vervangen door een bronzen, op verzoek van de stadsoverheid ontworpen door Jeroen Duquesnoy, befaamd beeldhouwer.

Van simpel utilitair fonteintje is Manneken-Pis uitgegroeid tot een legendarische wereldfiguur.  Symbool van onbezorgdheid maar ook van contestatie.  Symbool van het verzet tegen de bezetters doorheen de eeuwen en tegen al wat fanatiek is.  Hij is tevens de exponent geworden van de Brusselse humor of «zwanze».

Manneken-Pis wordt nauw betrokken bij het lief en het leed van de stad.

Hij ontvangt kostuums en decoraties.  Een eerste kostuum werd in 1698 geschonken door de Vorst van Beieren en in 1747 een goud-brokaten pak, gift van de Franse koning Lodewik XV.

Spijtig genoeg heeft hij ook te lijden door vandalen.  Het beeldje werd zelfs meermalen gestolen.  Een eerste maal gebeurde dit in 1745, waarbij Engelse soldaten betrokken waren.  Een tweede poging werd twee jaar later ondernomen door Franse grenadiers waarna het koninklijk geschenk als eerherstel moest dienen.  In 1817 werd het beeld verbrijzeld door een vrijgelaten galeiboef, Antoon Lycas, die voor zijn snode daad in het openbaar werd gebrandmerkt.

Manneken-Pis is het gedroomde, humoristisch onderwerp voor de Brusselse artiesten.  De Franse zanger Maurice Chevalier bezong op zijn beurt de lof van Manneken-Pis, het Brussels ketje.

Manneken-Pis heeft vele titels, hij is ridder van de orde van Sint Lodewijk, is ere-brigadier van verscheidene regimenten, is ereburger van Sint-Gillis.  Men noemt hem de Oudste Burger van Brussel.

Ten slotte kreeg hij de titel van ambassadeur nr 1 van Brussels cultureel en folkloristisch Patrimonium.  Hij draagt inderdaad heel wat bij tot de toeristische promotie van Brussel.

Hierbij wordt hij geholpen door de actieve leden van de Orde der Vrienden van Manneken-Pis, die zorgen voor het onthaal van de vele toeristen nabij het beroemd fonteintje, en die in binnen- en buitenland deelnemen aan de meest verscheiden manifestaties, ten bate van de culturele uitstraling van Brussel.  Aldus werd de jongste jaren verbroederd met Rijsel, Maastricht, Metz, Lisieux, Le Pays d'Auge in Normandie, met Ter Appel-Vlagtwedde in de Noord-Nederlandse provincie Groningen, en de ridders van Jargeau (Frankrijk).

Op 1 februari 2014 heeft Manneken-Pis zijn 916de kostuumpje gekregen (Gilles de Binche).
 

Orde der Vrienden van Manneken-Pis

De Ordc van de Vrienden van Manneken-Pis heeft als doel de culturele, toeristische, filantropische en commerciële ontwikkeling van Brussel in het algemeen te bevorderen, en meer bepaald de tradities in verband met de figuur van Manneken-Pis in stand te houden.

De vereniging kan eveneens culturele activiteiten organiseren zoals conferenties, debatten, tentoonstellingen en folkloristische manifestaties.

De Orde van de Vrienden van Manneken-Pis is ook aanwezig met de gemeentelijke overheden bij de overhanding van een kostuum aan Manneken-Pis en zorgen voor het onthaal aan het beroemd fonteintje.

Neemt ook deel aan verschillende binnen en buitenlandse manifestaties ten bate van de culturele uitstraling van Brussel met de schenking van medailles (halssnoer) en erediploma's.
 

Geschiedenis van de
Folklorische vereniging van Manneken-Pis

Het is in oktober 1954 dat enkele vrienden hebben voorgesteld het beeld van Manneken-Pis te bevorderen.  Zij hebben de symbolische waarde en betekenis van dit prestigevolle beeldje begrepen.

De Stichters waren :
De heer Senator Baron Pierre Warnant (° Elsene 16/2/1905 - + Brussel 13/10/1967)
De heer Léon Coeckelberg
De heer Fernand Servais en
De Heer Alphonse Van Caezeele.
In 1955, stichte de heer Léon Schaelkens, journalist en gemeenteraadslid van de stad Brussel de vereniging van de «Vrienden van Manneken-Pis» als voorzitter.
De heer Félix Canivel als ondervoorzitter,
De heer Victor De Haeck secretaris en penningmeester,
De heer Vincent (zoon) en de heer Georges Dedoncker als archivist, en
De heren Marcel Antoine en Vandevoorde kunstraadgever.
In 1957, wordt mevrouw Dergent meter van Manneken-Pis benoemd.

Sindsdien, zijn als voorzitter opgetreden:
in 1971 De heer Dewilde
in 1972 De heer Willaert
in 1975 De heer Wauters
in 1985 De heer Antoine Demol, folklorist en journalist van «Het Laatste Nieuws», stichtte «De Orde der Vrienden van Manneken-Pis».
in 1989 De heer Maurice Deman
in 1990 De heer François Putman
in 1995 De heer Maurice Deman
in 1996 De heer Guy Loiseau.

In 2006, nieuwe administratie-raad
Mr Edmond Vandenhaute, Voorzitter
Mme Marthe Coeckelenbergh, Schatbewaarder
Mme Suzette Bastide Secretaris
Mr Willy Corbisier, Adjunct secretaris-schatbewaarder
Mr Edouard Vanandruel, Public Relations
Mr Louis-Philippe Moyson Archiviste
Mr Thierry Maes Administrator

Mr Jean-Marc Ahime, officiële Aankleder
 

v.z.w. Orde der Vrienden van Manneken-Pis
 

Lid Worden
25,00 €
Per jaar
Gewoon Lid
Schriftelijk aanvraag
Voorgedragen door twee Vennoten van de Orde

Naar het begin van deze blz
Our Manneken-Pis homepage (in English)
Documents concernant Manneken-Pis et l'Ordre de ses amis
Le site web officiel de l'Ordre des Amis de Manneken Pis
About Brussels folklore

MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  06-01-2018

site stats