Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

B VII d     Petrus Anthonius CLAEYS

z.v. Carolus Claeys (B VI e) en Joanna Coppejans

° Sint-Jan-in-Eremo 14-5-1786
x Kaprijke 9-6-1813 Victoria Mestdagh
Kaprijke 22-2-1826


Net voor vader en moeder met hun gezin uit Sint-Jan-in-Eremo naar Kaprijke verhuisden werd op 14-5-1786 hun tweede zoon Petrus Anthonius geboren.  Hij was pas 11 jaar toen zijn moeder stierf en 12,5 toen zijn vader overleed en de 5 zussen die na hem in Kaprijke waren geboren zijn ook allen overleden.  Zo is Petrus-Anthonius uiteindelijk de jongste van vier.

Zijn oudere broer Francies werd voor de militaire dienst vrijgekocht "ten gemeenen koste van hun vier…".  Zo lezen we in het testament van zijn tante Catharina (B VI 6).  Deze tante kon het wel niet verkroppen dat de vrijkoop van Petrus-Anthonius, die voor zijn huwelijk (vanaf 1810) bij haar inwoonde, "tzijnen privativen koste is geschied…" zodat ze in haar uiterste wilsbeschikking stipuleerde dat hij 300 franse kronen (of 1777 frank en 77 centiemen) in geld of in goed zou krijgen voor de verdeling van de vijfde staak in 4 parten. (153)

Hij huwde in Kaprijke op 9-6-1813 met Victoria Mestdagh, dochter van Jacobus Emmanuel en Joanna Catharina Minnaert, die op 5 januari 1790 in Kaprijke geboren was.  Op dat ogenblik was Petrus Anthonius bakker en samen hielden ze vooraan in de Voorstraat een winkel open.  Zij woonden in bij Victoria's moeder.

Doch na 12 jaar huwelijk overleed Petrus Anthonius op 22-2-1826 in de Voorstraat te Kaprijke en op Allerheiligen van het volgende jaar stierf ook zijn weduwe.

Zij lieten 5 wezen achter, waarover Petrus-Anthonius' broer Franciscus voogd was.

Toch hadden de echtgenoten nog enkele eigendommen weten te verzamelen:

 1. Noordakker, sectie A nr 1440 (tuin) en 1441 (huis), gekocht in 1824
 2. Berkakker, sectie C nr 83 (huis), 84 (tuin), 85 (boomgaard) en 86 (grond), gekocht van zijn broer Frans, slechts 3 dagen voor zijn dood.
 3. Berkakker, sectie C nr 89 en 97 (beide grond), geërfd van zijn vader in 1816
 4. Middelakker sectie C nr 614 tot en met 618, gekocht in 1824.
 5. 2 huizen en elk een tuin in de Driepoelakker en de Berkakker.
 6. 1 bunder 28 roeden en 99 ellen land in de Mariapolder te Sint-Jan-in-Eremo (7/8 gekocht, 1/8 geërfd)

Pas in 1844 werden de eigendommen onder de kinderen verdeeld.

Bij het opmaken van de inventaris ten sterfhuize van bakker Petrus-Anthonius, maken we kennis met het bakkersalaam van toen: "acht broodplaeten, 1 koperen bluschpot, werkbank, 4 blekken, een trog met deuren, 6 broodkleeren, 6 dekkleeren, 2 ijzeren paelen, broodschaal en ijnsel, nog schijven en broodpalm, de boordsels, gewichten", voor samen 73 gulden 36 cents.  Zij dienden ook nog een 2-tal leningen af te betalen aan Victoria's moeder bij wie ze nog steeds inwoonden. (154)

Victoria schonk leven aan 8 kinderen:

 1. Franciscus Claeys (B VIII f)
  ° Kaprijke 2-9-1814
  x Livina Francisca Wieme
  xx Catharina De Keyzer
   
 2. Paulina Claeys
  ° Kaprijke 19-11-1815
  † Kaprijke 8-9-1823
   
 3. Carolus Ludovicus Claeys (B VIII g)
  ° Kaprijke 7-1-1818
  x Sophia Derijcke
   
 4. Bruno Claeys
  ° Kaprijke 14-8-1819
  † Kaprijke 29-6-1823
   
 5. August Claeys
  ° Kaprijke 12-3-1821.
  Hij leerde de stiel van timmerman.
  Hij trok bij de militieloting het nummer 66, was 1,65m groot, werd goedgekeurd voor militaire dienst, maar werd vrijgesteld omdat er 2 oudere broers reeds ingelijfd waren.
  Hij bleef ongehuwd en woonde in bij zijn broer Francies.  Hij overleed er op 15 november 1866.
  Hij erfde van zijn vader de gronden in de Berkakker C 89 en C 97 alsook een deel in de Middelakker C 614 tot en met C 618.  Na zijn dood kwam de Berkakker eerst in handen (1/4 geërfd, 3/4 gekocht) van zijn oudste broer Frans, die het na zijn dood, legateerde aan neef Emile Ferdinand, en zijn deel in de Middelakker werd verkocht aan Pierre Standaert in Kaprijke.
   
 6. Ivo Claeys (B VIII h)
  ° Kaprijke 5-6-1822
  x Sophie Rijckaert
   
 7. Paulina Claeys
  ° Kaprijke 7-3-1824
  † Kaprijke 28-2-1827
   
 8. Seraphina Claeys
  ° Kaprijke 29-6-1825.
  Woonde in 1847 in bij de familie Jan Francies Dhaese-Joanna Catharina Minnaert, die als gepensioneerde landbouwers op het Dorp nr. 51 woonden.  Zij huwde in Kaprijke op 25-4-1851 met bakkersknecht Anicetus De Vriendt (° Ertvelde 17-4-1827), zoon van Carolus Franciscus en Sophie De Vos, bakker op het Dorp te Ertvelde.
  Zij erfde van haar vader een huis met tuin in de Berkakker, dat in 1859 verkocht werd aan de familie Jan Baptist De Sutter-Geeraert.  Seraphina overleed als weduwe in Ertvelde op 15-8-1889 in de woning van haar schoonzoon-tapper Henri Meyvaert in de Pastorijstraat. Ze was 64 jaar oud.

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III

Doorzoek onze Claeys website
 

MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  10-07-2018






OVERZICHT I
OVERZICHT II
OVERZICHT III

Achiel (B X l)
Adhemar (B XI b)
Albert (B XI j)
Amand (B X p)
André (B XI l)
Arthur (B XI d)
Bruno (B VIII b)
Bruno (B IX g)
Camiel (B X i)
Carolus Josephus (B VI e)
Carolus Ludovicus (B VIII g)
Carolus Ludovicus (B IX c)
Christoffel-Carolus (B IX h)
Constant (B IX i)
Cyriel (B X k)
Cyriel (B XI g)
Désiré Francies (B IX j)
Edmond (B X b)
Edmond (B X e)
Edmond (B X f)
Edmond (B X g)
Emiel (B X a)
Emiel Ferdinand (B IX k)
Francies (B IX f)
Franciscus (B V l)
Franciscus (B VII c)
Franciscus (B VIII f)
Franciscus Jacobus (B VI b)
Gerard (B X h)
Gerard (B XI e)
Gerard (B XI m)
Henri (B X c)
Ivo (B VIII h)
Jacobus (B V k)
Jerome (B XI f)
Joannes (B V i)
Joannes (B VII b)
Joannes Baptist (B VII a)
Joannes Bernardus (B VIII a)
Joannes Bernardus (B IX a)
Joannes Franciscus (B VI c)
Joannes Franciscus (B VIII e)
Josef (B X m)
Lionel (B XI c)
Maurice (B X o)
Maurits (B XI i)
Medard (B XI a)
Medard (B XI h)
Petrus (B V j)
Petrus (B VI d)
Petrus Anthonius (B VI a)
Petrus Anthonius (B VII d)
Petrus Anthonius (B VIII d)
Petrus Paulus (B X n)
Pieter Bernard (B IX e)
Pieter Dominicus (B VIII c)
Pieter Dominicus (B IX b)
Renaat (B X j)
Robert (B XI k)
Theofilus (B X d)
Theophilus (B IX d)

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com