Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

NOTEN

 

Naast de parochieregisters in het Rijksarchief te Gent (helaas in de goede, oude tijd) en Beveren-Waas, werden ook de Burgerlijke Stand en de bevol­kings­boeken in de gemeente- en stads­archieven door­genomen.  Naar deze voor de hand liggende bronnen wordt vanzelf­sprekend niet voort­durend verwezen.

 

1. G. Van Hoorebeke, Noms Patronymiques flamands, blz. 167.

F. Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk;

Gemeentekrediet, Brussel 1993.

Prof. Dr. J. Taeldeman: mededeling tijdens voordracht "Naamkunde";

Parochiezaal te Adegem dd. 30.10.1989.

2. E. Vroonen in Noms de famille de Belgique blz. 180:

Stam GISIL, betekent "flèche": Racine germanique ayant servi à former des noms de baptême. Pourrait être aussi une forme dérivée de GID.

3. Dr. J. van der Schaar: Woordenboek van voornamen.

4. Handelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, IX, 1955 blz 50 en vlg.: meer demografische gegevens over de Heerlijkheid Nevele.

5. SAG (StadsArchief Gent), reeks 28, nr 25/106.

Maar ook die van vele omliggende parochies als Merendree, Oostwinkel, Nevele, Lovendegem, Zomergem, Bellem, Lotenhulle, Landegem, Vosselare, Poesele, Poeke, Ursel, Aalter, Knesselare, Baarle, Bachte, Deinze, Drongen, St. Martens Latem, St. Martens Leerne, werden doorzocht, geen spoor gevonden.

6. De Potter en Broeckaert: Geschiedenis van Hansbeke.

7. "Appeltjes van het Meetjesland", 1949, blz 5-9 en 29-40.

8. "Ons Meetjesland", eerste jaargang, 1968 nr. 3 en tweede jaargang, nrs 1 en 3.

9. De Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie: het woordje "Meetje" wordt niet alleen verklaard als een oud vrouwtje, maar ook als een rechthoekig stuk polderland.

Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, elfde herziene druk: meetje = een rechthoekig stuk land in een polder.

10. We zullen het geregeld hebben over oude munten als ponden, schellingen, grootten en deniers. Ziehier hun verhoudingen:

1 pond = 20 schellingen = 240 grootten = 6 gulden.

1 schelling = 12 grootten.

1 gulden = 20 stuivers = 80 oorden.

Om niet steeds al die woorden te moeten herhalen worden de bedragen afgekort tot b.v. 1.08.06 ponden. D.w.z.: 1 pond, 8 schellingen en 6 grootten.

11. RAG (RijksArchief Gent) Waarschoot, 20.

12. RAG Hansbeke 87.

13. R. De Herdt en B. De Graeve: Kinderarbeid 1800-1914.

14. VVV Eeklo, De Eeclonaer dd 12.11.1854.

15. GemeenteArchief Waarschoot, Kiezerslijsten en Jaarverslagen.

16. RAG Scheldedepartement 2226/4 tot 28, 2684/5 en 8005/5.

17. Vele van die lijsten zijn nog te vinden op de gemeentearchieven, maar ook op het Rijksarchief te Gent onder het Fonds Scheldedepartement.

18. RAG Archief Raad van Vlaanderen reg. 8564.

19. RAG Hansbeke 89, blz 117 V en vlg.

20. RAG Hansbeke 89, blz 126 R en vlg.

21. RAG Hansbeke 90, blz 21 V.

22. RAG Hansbeke 90, blz 37 V.

23. RAG Hansbeke 90, blz 47 R en vlg.

24. RAG Hansbeke 90, blz 74.

25. RAG Hansbeke 90, blz 86 en vlg.

26. RAG Hansbeke oud nr. 5.

27. RAG Hansbeke 94, blz 131 R en vlg.

28. RAG Hansbeke, oud nr. 6.

29. RAG Merendree 74, blz 357.

30. RAG Notarieel depot De Sagher Evergem, notaris Van De Velde, Evergem, nr. 29, acte 15.

31. RAG Notarieel depot De Sagher Evergem, notaris De Reu, Evergem nr. 14, acte 24.

32. RAG Waarschoot 286.

33. RAG Oostwinkel 358. Staat van goed van Fredinanda Stofferis, dd 9.12.1778.

34. RAG Waarschoot 364 en 367.

35. RAG Waarschoot, modern archief 31: belastingen op deuren en ramen.

36. RAG Waarschoot modern archief, 30 A en B, personele belastingen.

37. RAG Notarieel depot Huyghe, Sleidinge, notaris Dusong Waarschoot, nr. 21 acte dd 2.1.1806.

38. RAG Notarieel depot De Raedt Waarschoot, notaris Joos Waarschoot, nr. 23, actes 3 en 4.

39. RAG Notarieel depot Huyghe, Sleidinge, notaris Stockman Waarschoot, nr. 60, acte 44.

40. RAG Scheldedepartement, 2684/5 en 2226/4 tot 28.

41. A. De Vos, geschiedenis van Waarschoot II, blz 14 en 15; zonder bronvermelding.

42. RAG Notarieel depot De Raedt Waarschoot, nr. 7 en vlg.

43. RAG Waarschoot, modern archief nr. 35

44. GAW, bewijsstukken bij de gemeenterekeningen 1821-1825.

45. GAW, minuten gemeenteraad 1811;

A. De Vos, a.w. deel II, blz 7.

46. GAW Gemeenteraadsverslagen.

47. RAG notarieel depot Huyghe Sleidinge, notaris Stockman Waarschoot, nr. 20, acte 2.

48. RAG Notarieel depot Huyghe Sleidinge, notaris Stockman Waarschoot, nr.20, acte 1.

49. RAG Notarieel depot Huyghe Sleidinge, notaris Rigauts nr. 13, actes 21 en 27.

50. RAG Notarieel depot Huyghe Sleidinge, notaris Stockman Waarschoot, nr. 24, acte 11.

51. RAG Notarieel depot Huyghe Sleidinge, notaris Stockman Waarschoot, nr 21 actes 17, 31 en 110.

52. RAG Notarieel depot Huyghe Sleidinge, notaris Stockman Waarschoot, nr. 23, actes 112, 116 en 122; alsook ibidem nr. 26, acte 40.

53. RAG Notarieel depot De Raedt Waarschoot, notaris Joos Waarschoot, nr. 29, acte 37; nr. 35 acte 24; nr. 39 acte 21; nr.42 acte 16.

54. RAG Notarieel depot De Raedt Waarschoot, notaris Joos Waarschoot, nr. 23, acte 34.

55. RAG Notarieel depot De Raedt Waarschoot, notaris Joos Waarschoot, nr. 23, acte 57

56. A. De Vos, a.w., II blz 19.

57. RAG Waarschoot, modern archief 35.

58. RAG Notarieel depot De Raedt Waarschoot, notaris Joos Waarschoot, nr. 32 actes 35, 40 en 52.

59. RAG Notarieel depot De Raedt Waarschoot, notaris Joos Waarschoot, nr. 32 actes 67 en 77.

60. RAG Notarieel depot De Raedt Waarschoot, notaris Joos Waarschoot, nr. 36 actes 5 en 9.

61. RAG Notarieel depot Huyghe Sleidinge, notaris Stockman Waarschoot, nr. 64, actes 95 tem 101.

62. RAG Waarschoot, modern archief, nr. 51A.

63. RAG Notarieel depot Huyghe Sleidinge, notaris Stockman Waarschoot, nr 65, actes 315 en 316.

64. RAG Waarschoot, modern archief nr. 47.

65. RAG Waarschoot, modern archief nr. 36 B

66. RAG Waarschoot, modern archief nr. 47.

67. RAG Waarschoot, modern archief nr. 36 A.

68. RAG Notarieel depot Huyghe Sleidinge, notaris Stockman Waarschoot, nr. 26, acte 11.

69. RAG Notarieel depot De Raedt Waarschoot, notaris Joos Waarschoot, nr.30 acte 68.

70. GemeenteArchief Zomergem, militieregister 1895-1899.

71. GAW Volkstellingen, nr. 68, bulletin 195.

72. GAW Verslagen zitting Schepencollege, dd 4.9.1901.

73. RAG Notarieel depot De Saegher Evergem, notaris Van De Velde Evergem, nr. 29, acte 15.

74. A. De Vos, Geschiedenis van Evergem, 1994, blz. 582.

75. RAG Hansbeke 84, acte van 28.6.1775. Staat van goed van Pieter Gysels.

76. RAG Waarschoot, modern archief, nr. 51 A.

77. RAG Waarschoot, modern archief, nr. 51 A

78. RAG Waarschoot, modern archief, nr. 36 A.

79. RAG Hansbeke nr. 87, staat van goed van Carel Ghysels dd. 16.4.1788.

RAG Hansbeke nr. 88, staat van goed van Maria Judoca Lievens dd. 14.4.1790.

80. RAG Notarieel depot De Raedt Waarschoot, notaris Van Hevele Oostwinkel nr. 74, acte 18.

81. RAG Adegem nrs. 3, 3 bis en 4.

82. RAG Maldegem 148: staat van goed van Maria Matthys.

83. Rijksarchief Brugge, modern archief, eerste reeks nr. 558.

84. In een graf! Het is wel normaal, maar rijke mensen werden wel in de kerk zelf begraven. Napoleon heeft dergelijke begrafenissen verboden en in de meeste kerken kwam er vrij snel nadien een stenen vloer. Meestal weet de pastoor de resterende grafkelders in zijn kerk nog liggen.

85. RAG Ursel nr. 347.

86. RAG Maldegem 361, acte van 15.11.1783.

87. RAG Maldegem 148; staat van goed van Marie Matthys.

88. RAG Oostwinkel, modern archief, nr. 51 B.

89. RAG Oostwinkel, modern archief, nr. 51 A.

90. RAG Zomergem 323.

91. RAG Zomergem 382.

92. RAG Maldegem 306, acte 5, dd 23.7.1771.

93. RAG Maldegem 406.

94. RAG Zomergem 382.

95. RAG Oud Notariaat nr. 1400, acte 16.8.1792.

96. RijksArchief Beveren-Waas, archief van de registratie, Zomergem 1832 nr. 778.

97. RAG Notarieel depot De Raedt Waarschoot, notaris Joos Waarschoot,nr 29, acte 225.

98. RAG Notarieel depot Vander Auwermeulen Zomergem, notaris Blomme Lovendegem, nr 45, acte 20.

99. RAB Registratie, Zomergem 1892, nr.187.

100. VVV Eeklo, DE Eeclonaer dd.1.5.1892.

101. Appeltjes van het Meetjesland nr. 37, 1986, blz.140 en vlg.

102. GAW Gemeenteraadsverslagen.

103. Verschillende gegevens afkomstig van Maurice Ryckaert uit Zomergem, waarvoor mijn oprechte dank.

Naar de top van deze blz.

shopify visitor statistics
De Inleiding
De Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak A
Tak B
Doorzoek deze website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage

Contact     —     Copyright Notice