De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

This page in English
 

B IV a     Petrus No

zoon van Adrianus No ( B III a) en Ludovica Roets

Lovendegem 21-1-1718
x Zomergem 6-9-1740 Joanna Stauthamer
xx St.-Laureins 30-6-1744 Maria Theresia De Bue
xxx Eeklo 30-4-1787 Petronella Van De Weghe
 

Op 21-1-1718 werd in Lovendegem Petrus No geboren, als oudste zoon van Adrianus en Ludovica Roets.  Zijn peter was Petrus Beelaert en zijn meter was tante Joanna Roets.

Als 22-jarige trad hij in Zomergem op 6-9-1740 in het huwelijk met de 4 jaar jongere Joanna Stauthamer filia Joannes.  Zij schonk hem 2 kinderen maar overleed in Zomergem op 27-4-1744.  Nauwelijks 2 maand later op 30-6-1744 huwde hij in St-Laureins met de Kaprijkse Maria Theresia De Bue.

St-Laureins had precies enige aantrekkingskracht in de familie, aangezien het jaar tevoren zijn neef-naamgenoot er ook gehuwd was (zie B III c 2).  Een paar jaar na hun huwelijk vestigden ze zich in Eeklo.

In Eeklo zoals elders onder het Oostenrijks Bewind was een langzame heropleving merkbaar.  Er was enig sukses in de vlas- en lijnwaadweverij, maar de wolnijverheid was onbelangrijk geworden.  Men stelde alle hoop op de landbouw.  Vervallen hofsteden werden herbouwd, landerijen opnieuw in kultuur gebracht en bossen gerooid.  De graanhandel kwam weer op dreef en meer handel bracht meer centen in de stadskas !  Een zeer bekwaam stadsbestuur weerde prestige-projecten en zo herstelde Eeklo zich geleidelijk; de bloei van weleer zou het echter nooit meer bereiken.

In deze periode werd Eeklo ook een belangrijk centrum voor onderwijs, dank zij de paters Recoletten.

De kerk droeg, een eeuw na de verwoesting door de Calvinisten nog steeds de sporen van die vernielzucht.  Omstreeks 1775 had Eeklo weer een enigszins menswaardige kerk, maar het oude gebouw was ziek.  Toch zou het nog eens een eeuw duren vooraleer men een nieuwe kerk zou bouwen.

In 1776 ontstonden de Verenigde Staten van Amerika.

Petrus No beleefde de gehele regeringsperiode van Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk.  De betere economische omstandigheden van de tweede helft van de 18de eeuw deden de huwelijksleeftijd verlagen, wat een hoger aantal kinderen en dus een bevolkingsaangroei voor gevolg had.  Anderzijds daalde de mortaliteit bij de kinderen door een verbeterde gezondheidstoestand, (weer ten gevolge van de verbeterde economie) wat de bevolkingstoename nog sneller verhoogde.  Maar meer volk veronderstelde ook een grotere vrees voor hongersnood! Maria Theresia is er in geslaagd door het aktiveren van de agrarische produktie en door een sterke industrile uitbreiding de hongersnood tegen te gaan. (42)

Petrus maakte ook de ingrijpende hervormingen mee van de voortvarende Keizer Jozef II.  Zo bijvoorbeeld het op dezelfde dag plaatsen van alle parochiekermissen.  In de zomer gingen velen naar een naburig kermisvierend dorp: dat was voor het overgrootste deel van het volk de enige zondagse ontspanning.  Dergelijke maatregelen ontstemden al gauw het gewone volk.

Petrus leefde in de tijd van de grote musicus Frans Jozef Haydn (1732 - 1809) en de grote filosofen Voltaire (1694 - 1778) en Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778).  Volgens deze laatste werd de mens die van nature uit goed is, door de technische beschaving hopeloos bedorven.  Twee eeuwen later zou hij misschien nog hetzelfde gezegd hebben.  Het is ook Rousseau die de deugd, het werk en de familiegeest verheerlijkte.  Hij was ook de inspiratiebron bij het opstellen van de "Verklaring van de Rechten van de Mens", rechten waar de doorsnee-mens toen ook naar hunkerde.

Maria Theresia bracht 7 kinderen ter wereld en overleed in Eeklo op 14-11-1786; de pastoor schreef 63 jaar oud; in werkelijkheid was ze er 67, want ze was geboren in Kaprijke op 5/1/1719 als dochter van Joannes en Joanna De Mulder.
Petrus verloor de moed niet en ondanks zijn 69 lentes trouwde hij in Eeklo op 30 april 1787 met Petronella Van De Weghe die op 12-2-1743 te Maldegem geboren was als dochter van Judocus en Adriana Doostelynck.  Ze was reeds weduwe van Hieronimus Martens.  Ze zijn uit Eeklo vertrokken met - tot nog toe - onbekende bestemming.

Huwelijksakt van Petrus No en Petronella Van De Weghe

Huwelijksakt van Petrus No en Petronella Van De Weghe

Hier volgt het transcript:

 30a hujus premissis sponsalibus et factis
tribus proclamationibus contraxerunt matri-
monium petrus no viduus mariae theresiae
de Bue aetatis 66 annorum baptisatus in
Lovendeghem et habitans hic et petronilla
vande weghe vidua hieronimus martens
aetatis 43 annorum baptisata in Maldeghem
et habitans hic coram me infrascripto et
testibus petro no filio sponsi habitante
hic et petronilla Steyaert habitante in
adeghem
omnes declarant si non posse scribere
hoc est    Signum petri No
hoc est    Signum petronilla Vande Weghe
hoc est    signum petri No testis
hoc est   signum petronilla Steyaert.
D Deraex pastor Eeclonia

En hier volgt nu de vertaling:

De dertigste van deze maand, na de voorgeschreven ondertrouw en
de gedane 3 roepen, zijn in het huwelijk getreden petrus no weduwnaar van
maria theresia de Bue 66 jaar oud gedoopt in Lovendegem en hier wonend,
en Petronilla vande weghe weduwe van hieronimus martens 43 jaar oud
gedoopt in Maldeghem en hier wonend, voor mij ondergetekende en
getuigen, Petrus No, zoon van bruidegom en
petronilla Steyaert wonende in Adegem.
Allen verklaren stellig niet te kunnen schrijven.
dit is    het teken van petrus No
dit is    het teken van petronella Vande Weghe
dit is     het teken van petrus No, getuige
dit is    het teken van petronilla Steyaert.
D Deraex pastoor van Eeklo
 

De kinderen van Petrus No:

Uit zijn eerste huwelijk met Joanna Stauthamer:

 1. Joanna Catharina No
  Zomergem 14-10-1741
   
 2. Philippus No
  Zomergem 27-2-1743
  Zomergem 20-5-1744
   

Uit zijn tweede huwelijk met Maria Theresia De Bue

 1. Petrus Emmanuel No (B V a1)
  Sint-Laureins 22-3-1745
  x Oosteeklo 4-5-1771 Joanna Livina Thyssebaert
  Eeklo op 12 april 1811
   
 2. Brigitta Juliana No
  Eeklo 16-2-1748
  Overleed in het kinderbed van haar natuurlijke dochter Anna op 15-3-1776.
  Het spoor van Anna zelf zijn we bijster.
   
 3. Petrus Cornelius No
  Eeklo 10-11-1750
  ?
   
 4. Antonius Franciscus No (B V a2)
  Eeklo 18-2-1752
  x Anna Catharina De Hulsters
  Eeklo 16/12/1809
   
 5. Martinus No (B V a3)
  Eeklo 30-11-1754
  x Bassevelde 2/5/1798 Maria Anna Verhelst
  Kaprijke 8/10/1814
   
 6. Franciscus Anthonius  No (B V a4)
  Eeklo 3-3-1757
  x Eeklo 21-5-1787 Anna Judoca Rubbens
  ?
   
 7. NN Eeklo 5-10-1762 en dezelfde dag reeds gestorven.

Naar de top van deze blz
Onze No Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  04-08-2018