Cornelius Carolus Ryckaert - A Ic

A Ic - Cornelius Carolus Ryckaert

fs Adriaan en Judoca BAERT

° Eeklo 12/8/1637
x Eeklo 6/11/1663 Elisabeth DE RYCKE
† Eeklo 27/12/1718
 

Zijn peter en meter waren Jacobus De Vis en Anna Geenens.

Elisabeth DE RYCKE (° Eeklo 19/3/1630 - † Eeklo 2/10/1726) was de dochter van Franciscus en van Anna Van Vooren.  Ze was ook de weduwe van Joannes Waldack (° Eeklo 20/11/1635 - † Eeklo 25/7/1663, zoon van Judocus en Petronella Wittevronghel).

Carolus en Elisabeth lieten geen minderjarige kinderen na, zodat er geen staat van goed in het sterfhuis werd opgemaakt.  Petrus, hun zoon, stierf ongehuwd te Eeklo in maart 1745 en aangezien zijn ouders en zijn broers en zuster hem in de dood reeds waren voorafgegaan, mochten een respektabel aantal neven en nichten een deel van zijn grote nalatenschap onder elkaar verdelen.  Wij zeggen een deel, want een jaar voor zijn dood, op 6 februari 1744, had Petrus een testament gemaakt, waarin hij 1/3de van al zijn bezittingen, zowel onroerende als roerende, legateerde aan zijn trouwe dienstmeid, Maria Cornelia Van Ooteghem, die bij hem inwoonde en zeer goed voor hem zorgde.  Hier meer over deze neven en nichten.
Volgens de staat van goed, op 22 mei 1745 door de wethouders van Eeklo opgemaakt, was Petrus eigenaar van een hofstedeken met woonhuis, schuur en andere dienstgebouwen, groot met de boomgaard en het aanpalende land, een half gemet, gelegen te Eeklo langsheen de Kerkstraat.  Daarbij nog twee gemet land langsheen de Vromboutstraat, een gemet en 136 roeden bos in de Waaistraat en de Vlotstraat en een gemet en 150 roeden land, gelegen alsvoren.
De gedetailleerde opgave van al de roerende bezittingen van Petrus leert ons dat hij een welstellend landbouwer op rust was.
SAE n° 1029 f° 124 en 1119 minute dd. 22/5/1745

Adriaan en Petrus, twee zonen van Carolus en Elisabeth De Rycke, die ongehuwd waren gebleven en samen op hun hoeve woonden te Eeklo in de Kerkstraat, droegen op 25 augustus 1727 voor de wet van Eeklo, hun bezittingen aan elkaar op, omdat zij, volgens hun verklaring, niet van plan waren te trouwen, maar verkozen van samen te blijven tot een van hen zou komen te overlijden, waarna al de nagelaten goederen, zowel roerende als onroerende, aan de langst­levende zouden overgaan. (SAE 837 blz 27v)

Hun kinderen:

 1. Adriaan Ryckaert
  ° Eeklo 9/4/1665
  † Eeklo 27/12/1742 (ongehuwd)
   
 2. Maria Judoca Ryckaert
  ° Eeklo 17/4/1668
   
 3. Joannes Ryckaert
  ° Eeklo 10/10/1669
  † Eeklo 18/11/1670
   
 4. Joannes Ryckaert
  ° Eeklo 30/12/1670
  De pastoor schreef: zoon van Carolus Waldack en Elisabeth De Rycke, maar Elisabeth’s eerste man was reeds 7 jaar overleden.  De pastoor was misschien een beetje verstrooid; [of niet (meer) nuchter] ?  Zij zal nu en dan nog "weduwe Waldack" genoemd worden.
   
 5. Petrus Ryckaert
  ° Eeklo 1675 of 1676 (de akten ontbreken in het archief)
  † Eeklo 25/3/1745
   
 6. Carolus Ryckaert
  ° Eeklo 30/12/1677
  † Eeklo 5/9/1685
   

De ouders van Cornelius Carolus:
Adriaan en Judoca BAERT

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  30/06/2020