Joannes Ryckaert - C IIa

C IIa - Joannes Ryckaert

fs Judocus Ryckaert (C Ia) en Petronella Van Hecke

° Eeklo 22/10/1682
x Waterland-Oudeman 17/4/1720 Joanna VAN DOORSELAERE
xx Waterland-Oudeman 27/10/1724 Cornelia De Broer
xxx Waterland-Oudeman 22/2/1732 Cornelia WALDACK
† Waterland-Oudeman 14/11/1749
 

Joanna stierf te Waterland-Oudeman op 12/3/1721 in het kinderbed van haar zoon Josephus die op 4/3/1721 te Waterland-Oudeman werd geboren.  Hun huwelijk was ingezegend in de kerk van Waterland-Oudeman door Z.E.H. Van Rielant, pastoor van de St Jacobskerk te Brugge, met toestemming van de pastoor van Waterland-Oudeman.  Waarschijnlijk was de E.H. van Rielant een oom van de bruid.

Joannes hertrouwde in Waterland-Oudeman op 27/10/1724 met Cornelia DE BROER (° Sint-Laureins 2/12/1704 - † Waterland-Oudeman 3/12/1729), de dochter van Martin en van Joanna Blondeel.

Hij is dan nog eens hertrouwd, weer in Waterland-Oudeman op 22/2/1732.  Zijn derde bruid was Cornelia WALDACK (° Sint-Laureins, 19/6/1716 - † Waterland-Oudeman 2/12/1756), fa Jan en Livina De Winne.

Zes maand na het overlijden van Joannes Ryckaert, hertrouwde Cornelia Waldack te Waterland-Oudeman op 26/4/1750 met Abraham Van Cleemputte, die daar reeds overleed op 24/5/1750.

Drie maand daarna hertrouwde Cornelia te Waterland-Oudeman op 11 juli 1750 met Petrus Pauwels, filius Joris, schepen van Waterland-Oudeman, van wie ze nog drie kinderen kraeg.  Cornelia was amper 33 jaar oud als ze voor de derde maal weduwe werd.

Zoals reeds gezegd had Joannes uit zijn eerste huwelijk met Joanna Van Doorselaere slechts één kind:

 1. Joannes Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 4/3/1721.
   

De kinderen uit zijn tweede huwelijk met Cornelia De Broer:

 1. Petrus Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 12/12/1724
  † Waterland-Oudeman 19/2/1725
   
 2. Joannes Baptist Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 1/7/1726
   
 3. Catharina Francisca Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 26/2/1728
  † Waterland-Oudeman 29/8/1730
   

De kinderen uit zijn derde huwelijk met Cornelia Waldack:

 1. Ludovicus Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 2/11/1732
  † Waterland-Oudeman 3/11/1732
   
 2. Ludovicus Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 2/11/1732
  † Waterland-Oudeman 3/11/1732
   
 3. Joanna Cornelia Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 12/1/1734
  † Waterland-Oudeman 29/2/1748
   
 4. Livinus Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 20/10/1735
  † Waterland-Oudeman 31/10/1735
   
 5. Isabella Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 24/12/1736
  x Watervliet 22/4/1762 Guillelmus DOSSCHE
  Zij overleed in Watervliet op 12/4/1781.
  Guillelmus hertrouwde met Elisabeth Temmerman en overleed in Watervliet op 2/10/1793.
   
 6. Bernardus Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 11/4/1738
  † Waterland-Oudeman 4/7/1758
   
 7. Petronella Theresia Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 14/4/1740
  † Waterland-Oudeman 13/5/1756
   
 8. Livinus Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 8/6/1742
  † Waterland-Oudeman 20/9/1742
   
 9. Judocus Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 29/9/1743
  † Waterland-Oudeman 28/7/1747
   
 10. Isabella Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 30/1/1746
  † Waterland-Oudeman 13/6/1750
   
 11. Suzanna Livina Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 30/1/1748
  x Waterland-Oudeman 23/11/1763 Franciscus Verdickt (° Waterland-Oudeman 5/6/1734 - † Waterland-Oudeman 9/12/1777), fs Petrus en Catharina Lichtvoet
  Cornelia Waldack was meter van Franciscus' tweelingszus Cornelia !
  Ze hadden maar één overlevende zoon Petrus die geboren werd rond 1766.
  Suzanna hertrouwde te Waterland-Oudeman op 30/6/1778 met Joannes Franciscus Poppe (° Bassevelde 2/5/1734), fs Egidius en Christofora De Baets.
  Na het overlijdenvan Suzanna in Waterland-Oudeman op 26/11/1792 hertrouwde Joannes Poppe te Waterland-Oudeman op 3/5/1796 met Joanna De Roover, weduwe van Frans Matthys.
   
 12. Carolus Franciscus Ryckaert
  ° Waterland-Oudeman 21/3/1750 (posthuum)
  † Waterland-Oudeman 6/8/1750
   

Joannes kocht op 9/12/1730 een partij zaailand met een stukje bos aan de noordkant "met de suyteynde aende Leege Moerstraete … ghenaemt Moesekens Stede". (SAE 837 blz 205)

Gans het gezin van Joannes Ryckaert, hij zelf, zijn drie vrouwen en al zijn kinderen, waarvan de meesten zeer jong stierven, liggen begraven binnen de kerk van Waterland-Oudeman.  Het zijn trouwens de laatste van onze familie die dit voorrecht hebben genoten.  Joannes, die tijdens zijn huwelijk ontvanger was van de kerkfabriek van Waterland-Oudeman en rond 1730 ook burgemeester, werd aldaar in de kerk begraven met de hoogste uitvaartdienst met veel ceremonieel en een gift van 8 pond groten aan de kerk voor het oprichten van een nieuw beenderhuis.

Joannes was driemaal gehuwd geweest en had van zijn drie echtgenoten in totaal 15 kinderen gekregen: een bij Joanna Van Doorselaere, drie bij Cornelia De Brouwer en elf bij Cornelia Waldack.  Na het overlijden van Joannes hertrouwde Cornelia Waldack te Waterland-Oudeman op 26/4/1750 met Abraham Van Cleemput die reeds op 24 mei daarna overleed.  Op 11 juli 1750 trad Cornelia opnieuw in het huwelijk te Waterland-Oudeman met Petrus Pauwels, zoon van Jooris, schepen van de gemeente.  Zij was toen nog maar 33 jaar oud en had reeds elf kinderen ter wereld gebracht.

Joannes Ryckaert behoorde tot de meest gegoede landbouwers uit de polderstreek.  De inventaris van zijn bezittingen, die na zijn dood op 16 oktober 1750 door de wethouders van Eeklo werd opgemaakt, aangezien hij aldaar keurbroeder was, vertoont een vermogen van rum 2569 pond, wat in die tijd een fortuin betekende.  Weinige tijd na het overlijden van zijn tweede vrouw, Carnelia De Brouwer, hertrouwde Joannes te Waterland-Oudeman op 22 februari 1732 met Cornelia Waldack, die als dienstmeid bij hem inwoonde en die zwanger was.  Cornelia was vrijlates van het Ambacht Maldegem—dit is hetzelfde statuut als keurzuster te Eeklo—, dat ze van haar vader had geërfd, die vrijlaat van Maldegem was geweest.

Kort vóór hun huwelijk hadden Joannes en Cornelia voor de wet van de Heerlijkheid van Heine onder Kaprijke, een huwelijkskontrakt afgesloten waaruit we de volgende bepalingen lichten.

Wanneer uit het huwelijk kinderen geboren worden, zullen zij de enige en volle erfgenamen zijn.  Indien er geen kinderen uit hun echtverbintenis zouden voortspruiten, zullen al de bezittingen, zowel onroerende als roerende, na het overlijden van de bruid, onverdeeld in volle eigendom aan de overlevende bruidegom blijven.  Indien de bruidegom eerst komt te overlijden, zal de overlevende bruid 1/3de erven in volle eigendom van al de bezittingen, zowel onroerende als roerende, inbegrepen de gebouwen die op het hof staan waar zij wonen, die tot het bedrijfskapitaal behoren.

Aangezien Cornelia nog minderjarig was op de dag dat het huwelijkskontrakt werd gesloten, moest zij worden bijgestaan door twee voogden: Frans De Rycke, haar schoonbroer en Petrus De Winne, haar oom.

Uit de nalatenschap van zijn ouders had Joannes heel wat eigendommen verworven en ook zijn twee voorgaande echtgenoten hadden van hun ouders goederen geërfd.  Maar ook tijdens zijn huwelijken had Joannes enkele eigendommen gekocht.

Bekijken we thans de staat van goed zelf om de bezittingen van Joannes na te gaan.

In deze staat vinden wij vermeld dat Joannes op 30 oktober 1749, enkele dagen vóór zijn overlijden, aan de pastoor van Waterland-Oudeman, Steven Paul Boissonnade, zijn testament had gedikteerd, waarvan wij de inhoud niet hebben weergevonden.

Joannes bezat de volgende eigendommen:

1) De helft van een hofstede met al de gebouwen daarop staande, groot 7 gemet 283 roeden gelegen te Eeklo in de Waai aan de Waaistraat, waarvan de andere helft toebehoorde aan Joanna Ryckaert, volgens een verkaveling van 22/9/1727 en met recht van bij leve aan de houderigge, Cornelia Waldack, de weduwe van Joannes.
2) 1/3de deel van een andere behuisde hofstede met woning, schuur, stallingen en duiventoren, voortkomend uit de erfenis van Guillaume Van Doorselaere, samen met 29 gemet 129 roeden land, gelegen te Waterland Oudeman in de Jeronimuspolder, door Guillaume Van Doorselaere gekocht van Joos Verdickt op 2/1/1727, die er nog als pachter op woonde.
3) 400 roeden land in genoemde Jeronimuspolder, gekocht op 28111-1725.
4) 2 gemet 184 roeden land, gelegen als voren, gekocht op 28/11/1725
5) De Landdijk tussen de Bentillepolder en de Cocquytpolder te St.-Jan in Eremo, gekocht op 5/11/1720.
6) Een gemet land in de Bentillepolder, gekocht van Joannas Ryckaert op 12/1/1714.
7) 2 gemet 179 roeden land in de Nieuwe St.-Janspolder, bedijkt in 1656, aan de grote kreek en de landdijk, gekocht van Joos Verdick en zijn vrouw Elisabeth Lichtvoet op 16/11/1727.
8) 3 en half gemet bos te Eeklo in de Hazelaarhoek aan de Hoogstraat, gekocht van Frans Dobbelaere op B/5/1724.
9) 1/4de van 5 gemet 475 roeden land in St.-Jan-in-Eremo, binnen het Ambacht Maldegem en Yzendijke, waarvan de wederhelft toebehoort aan Pieter Van Ooteghem, gehuwd met Petronella D'Hercker, gekocht van Jan D'Hercker op 6/12/1728.
10) 4 gemet en 112 roeden land te Eeklo in de Noord-onderbunder, aan de Hoogstraat en de watergang, gekocht van Pieter Pauwels, gehuwd met Isabella Vanden Berghe op 14/11/1731.
11) 2 gemet 200 roeden land te Eeklo in de Lege Moerstraat, genaamd de Moerkensstede.
12) 3 gemet land te St.-Jan-in-Eremo binnen het Ambacht Maldegem, genaamd de Warande, gekocht van Francis Dobbelaere op 19 maart 1724.
13) 1/12de deel van 3 gemet land te Watervliet in de Ghristoffelpolder, gemeen met Frans en Petrus Verdick.
14) 3 gemet land te Kaprijke in de Rietbekakker.

Joannes had tijdens zijn huwelijken en vooral samen met Gornelia Waldack, nog de volgende eigendommen verworven:

1) 5 gemet 264 roeden land in de Bentillepolder langsheen de weg die loopt naar de Crabbe.
2) 7 gemet 75 roeden land en boombos te St.-Jan-in-Eremo, onder het Ambacht Maldegem, gekocht op 1/11/1732.
3) 5 gemet 74 roeden land, gelegen als voren, gekocht op 7 mei 1732.
4) 5 gemet land in de Vrije polder te St.-Jan-in-Eremo, gekocht op 8/2/1744.
5) 3 gemet land in de Kasteleynstraat in Waterland-Oudeman, gekocht op 23/5/1736.
6) Een betemmerde en behuisde hofstede met 26 gemet 149 roeden land te Waterland-Oudeman in de Jeronimuspolder, noord de zeedijk, bestaande uit "oud" en "nieuw" land, gekocht van Petrus en Francis Verdick op 14/3/1739.
7) 6 gemet en 276 roeden land binnen Watervliet in de Oudemanspolder, zuidwaarts aan de Jeronimuspolder en de zeedijk, deels bestaande uit "nieuw" land, gekocht op 26/3/1724 en 29/11/1725.
8) Een woonhuisje te St.-Jan-in-Eremo, gebouwd op cijnsgrond van de kerkfabriek van St.-Jan-in-Eremo, gestaan in de Cocquytpolder.
9)
)

Met "oud" en "nieuw" land wordt hier bedoeld, land dat reeds lang of slechts kortelings door bedijking op de zee was herwonnen.

Al de eigendommen van Joannes waren vrij en onbelast van gelijk welke hypothecaire rente.  Darentegen had Joannes zelf bij diverse personen, waaronder de meesten landbouwers waren, bezette renten of hypothecaire leningen uitstaan voor een bedrag van 157 pond groten, wat, samen met de verlopen intresten tot de dag van zijn overlijden, meer dan 190 pond bedroeg.

De roerende goederen, waarvan er sommige niet geprezen werden omdat ze "pro deo" aan de weduwe en de kinderen werden gelaten, werden geraamd op een waarde van meer dan 1000 pond groten.  Behalve de huisraad en sommige meubelen, waren ook de dieren begrepen, o.a.: 8 werkpaarden, 8 koeien, 4 runderen, 3 kalveren, 10 zwijnen op het hof en twee slachtzwijnen in hun kot, 125 schapen met hun lammeren, het pluimvee, de duiven op de toren en 20 korven bijen in het bijenkot.

Hat meubilair getuigde van fraaiheid, degelijkheid en verscheidenheid en de sieraden werden geschat ter waarde van 33 pond groten, waaronder gouden en zilveren ringen, oorringen, halssnoeren van goud en zilver met kostbare stenen bezet, armbanden, hangers en sierspelden.

De gebouwen op het hof, die, zoals we reeds zegden, tot het bedrijfskapitaal van de pachter behoorden en dus zijn eigendom waren en bestonden uit het woonhuis, de schuur, de stallingen, het bakhuisje, de duiventoren en het wagenhuis, werden geschat op een waarde van 214 pond, waaruit men mag afleiden dat ze zich in uitstekende staat bevonden.  Wij lezen trouwens in de boedelstaat van het sterfhuis van Joannes, dat kort voordien nog verscheidene stielmannen op het hof hadden gewerkt.

Er werd op de hoeve ook aan vlasteelt en huisweverij gedaan, want men inventariseerde er een weefgetouw, twee spinnewielen, zestig ellen geweven lijnwaad en een grote hoeveelheid ruw en weefklaar garen.

Zoals wij dat bij meerdere gezinnen Ryckaert tegenkomen, bewoonde Joannes met zijn gezin niet zelf zijn eigen hofstede, maar gaf er de voorkeur aan deze aan een andere landbouwer in pacht te geven.

Joannes woonde op de grootste hofstede van Waterland-Oudeman, op de grens van Watervliet en St.-Jan-in-Eremo.  Deze hoeve bestreek een areaal van ongeveer 144 gemet, waarvan het land voor het grootste gedeelte in de Bentillepolder, de Cocquytpolder en de Mariapolder was gelegen.  Deze hofstede, die we reeds in de 16de eeuw tegenkomen, was steeds eigendom geweest van de heren van het Ambacht Maldegem, onder wiens ressort zij ook gelegen was.  In de periode dat Joannes er op woonde behoorde ze toe aan Filip Emmanuel Ferdinand François, graaf van Solré en prins van Croy, die ze in 1710 van zijn tante Agnes de Fonseca had geërfd.  Joannes huurde de hoeve met het bijgaande land voor 125 pond groten 's jaars, maar de gebouwen, wel eigendom van Joannes zelf, werden geschat op een waarde van om en bij de 214 pond groten.

SAE n° 1025 st.v.goed 8/2/1725, SAE n° 1030 f°258 st.v.goed 16/10/1750, SAE n° 1026 f°178 st.v.goed 11/5/1740.


De ouders van Joannes:
Judocus Ryckaert (C Ia) en Petronella Van Hecke

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  30/06/2020