Petronella Ryckaert - C Ib

C Ib - Petronella Ryckaert

fa Judocus Ryckaert (C I) en Elisabeth DE COOREBYTER

° Eeklo rond 1637
x Eeklo 21/11/1669 Balthasar Dhont
xx Maldegem 18/8/1674 Mattheus Wouters
xxx 1678 Judocus Dossche
† Waterland-Oudeman 28/1/1723
 

Balthasar Dhont overleed in Watervliet op 15/3/1674.  Hij werd ’s anderendaags in de kerk in de cirkel van het koor begraven met een dubbele dienst en er werd een nadienst gecelebreerd op 24 april.

Mattheus Wouters († Waterland-Oudeman 15/12/1677 was de zoon van Pieter.  (St.v.g. Maldegem, bundel 57).  Hij ondertrouwde in Watervliet op 16/8/1674, maar huwde 2 dagen later in Maldegem.
Hij werd begraven in de kerk, buiten het koor nabij de kapel van O.L.Vrouw.  Petronella was 4 maanden voordien bevallen van een zoon Matheeus.

Judocus Dossche († Waterland-Oudeman 6/12/1710, 56 jaar) was de zoon van Petrus.  Hij werd de 9de begraven in de kerk op de plaats van of juist naast Petronella's tweede man.

Petronella's eerste man Balthasar Dhont moet veel ouder geweest zijn dan zij want in 1643 treedt hij reeds op als getuige voor de schepenbank van Watervliet bij het opmaken van een staat van goed.  Hij zal dus waarschijnlijk omstreeks 1620 te Waterland-Oudeman geboren zijn.  Hij was weduwnaar van Petronella Beelaert, met wie hij in 1655 was gehuwd en die te Waterland-Oudeman stierf op 18 mei 1657.  Kort daarop geraakte Balthasar in een proces gewikkeld tegen zijn stiefkinderen, de kinderen namelijk van Petronella Beeleert, die ze in haar eerste huwelijk had gekregen van Joannes Neyt, omwille van de nalatenschap van hun vader.  Toen Balthasar Dhont met Petronella Ryckaert in 1669 trouwde, was ook hij reeds weduwnaar van Tanneken Huyge, die in november 1668 was overleden.
Judocus Dossche was een welstellend landbouwer.  Hij was schepen van Waterland-Oudeman van 1674 tot 1676.  Zoals velen van zijn familie werd hij in de kerk begraven.  In de muur van het zuidelijk transept van de kerk van Waterland-Oudeman zat vroeger een ruitvormige gedenksteen van witte marmer, met de volgende tekst:

Sepulture van den Eersaemen Js Dossche, fs Pieter, in leven burghmeester van den Haudeman en alhier overleden den 6 xbris 1710, oud ..... jaeren ende van syne huysvrouwe pietronella RYCKAERT, in hauwelyck geweest 34 jaeren, overleden den ........  Bidt Voor de zielen.

Deze steen heeft Petronella Ryckaert daar laten plaatsen.  Na haar overlijden werden de ontbrekende data op deze steen niet ingevuld, maar werd in het zuidelijk transept van dezelfde kerk een nieuwe gedenksteen aangebracht, eveneens van witte marmer, waarop stond te lezen:

Sepulture van pieternelle RYCKAERT fa joos, lest weduwe
van joos DOSSCHE, overleden 5/8/1723, oudt 80 jaer
BIDT VOOR DE ZIELE

Deze datum klopt niet, want in de overlijdensakte staat duidelijk 28/1/1723 als overlijdensdatum.  Zij werd met de hoogste dienst naast haar man (juxta virum suum) in de kerk begraven.

Overlijdensakt van Petronilla Ryckaert

Petronella had drie echtgenoten maar geen kinderen, zodat na haar overlijden haar goederen geërfd werden door haar zuster Joanna Ryckaert en door de kinderen van haar broers en zusters, waarvan er reeds enkele vóór haar overleden waren.  De eigendommen werden in twee kavels verdeeld, kavel A en kavel B.  Kavel A viel ten dele aan haar zuster Joanna en bestond uit:

  1. Een blok land vn 5 gemet 274 roeden, gelegen te St.-Jan-in-Eremo in de Bentillepolder
  2. Een gemet en 75 roeden land en boombos te St.-Jan-in-Eremo aan de landdijk en de Brouwersweg.

Verder erfde Joanna een obligatie van 182 pond, ten nadele van Joanna Dhaenens, de weduwe van Joos Van Waes
Deze kavel had een totale waarde van 481 pond 19 schelligen groten.

De kavel B, die aan de andere erfgenamen toekwam, bevatte:

Een perceel land te St.-Jan-in-Eremo in de Bentillepolder, groot 5 gemet 264 roeden.

Vier obligatien, respektievelijk van 30 pond, ten laste van Cornelia De Walsche te Eeklo, van 150 pond ten nadele van Cornelia De Meyer, van 36 pond ten laste van Jooris Van Waes, mede-erfgenaam en gehuwd met Adriana Ryckaert en tenslotte een van 73 pond ten laste van Joannes Matthys, eveneens mede-erfgenaam en vermoedelijk de man van Elisabeth Ryckaert.  De kavel B werd geschat op een waarde van 471 pond groten.


De ouders van Petronella:
Judocus Ryckaert (C I) en Elisabeth DE COOREBYTER

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  29/06/2020