Petrus Ryckaert - C IIb

C IIb - Petrus Ryckaert

fs Judocus Ryckaert en Petronella Van Hecke

° Eeklo 3/8/1688
x Catharina MATTHYS
† Watervliet 29/3/1729
 

Catharina MATTHYS (° Waterland-Oudeman 25/2/1680 - † Watervliet 19/2/1741) was de dochter van Jan en Elisabeth Van De Zype.

Hun kinderen:

 1. Joannes Ryckaert
  ° ±1715
   
 2. Petrus Ryckaert (C IIIa)
  x Judoca STOCKMAN
  xx Anna Maria LANNOY

   
 3. Theresia Ryckaert
  ° ± 1719
   
 4. Josephus Ryckaert (C IIIb)
  ° Waterland-Oudeman 14/3/1723
  x Waterland-Oudeman 4/5/1755 Elisabeth FROUDURE
  † Waterland-Oudeman 26/1/1778
   

Petrus was keurbroeder van Eeklo uit hoofde van zijn geboorte.  In tegenstelling tot zijn zuster Elisabeth en zijn broer Joannes, die tot de zeer gegoede landbouwers van Eeklo gerekend werden, behoorde Petrus eerder tot de rang van kleine landlieden en huiswevers.  Bij zijn overlijden in 1729 bezat hij geen onroerende goederen en de staat van goed die na zijn overlijden op 11 mei 1730 door de wethouders van Eeklo werd opgemaakt, sloot af met een nadelig saldo van ruim 320 pond groten.  Hij was dus straatarm.

Petrus en Catharina moeten dus zeer kort na hun huwelijk in financiële moeilijkheden geraakt zijn, want bij het overlijden van Petrus in 1729, bleef zijn weduwe achter met vier minderjarige kinderen en teven opgescheept met drie hypothecaire renten van ieder 100 pond groten: 100 pond aan Boudewijn Wouters, pastoor te Brugge, 100 pond aan Laureins Soetaert en 100 pond aan diens broer Bernard Soetaert, die, verhoogd met de vervallen intresten die sedert meerdere jaren niet meer waren betaald, tot 312 pond groten waren opgelopen.  Bij het opmaken van de boedelstaat door de Eeklose wet op 11 mei 1730, verklaarde Catharina aan de wethouders, dat zij "haer seer belast ende beswaert vint met remarcable sommen", niet alleen aan hogergenoemde personen, maar "noch meer aen meerdere andere créditeuren".

Wij weten dat zowel Petrus als Catharina uit de nalatenschap van hun ouders een aantal eigendommen hadden verkregen en Petrus had bovendien een deel onroerende goederen geërfd van zijn broer Judocus die in 1713 op jeugdige leeftijd was gestorven.  Om drie leningen van 100 pond groten ieder te kunnen opnemen, had Petrus vanzelfsprekend al zijn eigendommen in pand moeten geven, die nadien wegens wanbetalingen, door de geldschieters gerechterlijk werden verkocht.  Dit verklaarde Catharina trouwens openhartig aan de Eeklose wethouders.

Er blijft de vraag: Wat is de oorzaak waardoor Petrus en Catharina zo kort na hun huwelijk en op een zo korte tijd financieel aan de grond zijn geraakt ?  Waarvoor had het jonge echtpaar zulke enorme bedragen nodig die ze bij diverse personen, met of zonder waarborg hadden geleend ?  Wij hebben het niet kunnen achterhalen.  Eén zaak is zeker, het grote fortuin van Judocus Ryckaert en Petronella Van Hecke is op relatief korte tijd teloor gegaan en de vele eigendommen zijn na de dood van hun kinderen in vreemde handen gekomen.


De ouders van Petrus:
Judocus Ryckaert en Petronella Van Hecke

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  12/05/2020