V h   Georgius Vincentius Van Zele

Zoon van Petrus Van Zele (IV f)

° Oosteeklo op 3 juni 1729
† Lembeke op 7 september 1815.

Georgius is getrouwd in Lembeke op 20 mei 1750 met Joanna Petronella Theresia de Decker, ° Lembeke op 3 september 1726, dochter van Joos de Decker en Carola de Pape, † aldaar op 18 maart 1802 wijk Duiversgoed.

Eind 1799 werden in Lembeke 96 paarden opgeλist voor de Franse bezetter en Georgius—Jooris in de omgangstaal—moest er 3 van aanbieden.  In totaal moesten 6 boeren elk 3 paarden, 34 boeren elk 2 paarden en de rest 1 paard inleveren.  De paarden van Georgius werden samen op 82 ponden geschat, een zeer hoog bedrag daar de gemiddelde schatting maar op iets meer dan 17 ponden per paard lag.  Samen met Jooris Standaert was hij ook de grootste leverancier van opgeλist stro. N 1795 was hij ook een van de zeven grootste leveranciers van haver geweest ten voordele van de Franse bezettingstroepen[97].

Kort na het overlijden van Petronella werd een inventaris opgemaakt bij notaris Stockman van Lembeke.  Georgius en Petronella hadden twee meiden en twee knechten en de jongste zoon en zijn vrouw werkten eveneens op de hoeve, op het Duiversgoed te Lembeke, waarvoor ze nog 139,32 frank moesten ontvangen.

Op 9 januari 1810 hield Georgius eraan een testament te maken.  Hij verbleef toen bij zijn dochter Carolina op het Dorp te Lembeke.  Hij wilde begraven worden met een solemnele hoogste dienst en 's anderendaags een nadienst, telkens met uitdeling van een zak rogge, gebakken in broden, aan de armen van Lembeke die de diensten hadden bijgewoond.  Bovendien wenste hij 12 gezongen missen, 200 gelezen missen en een jaargetijde met brooduitdeling gedurende 8 jaar.  Zijn zoon Jacobus Francies is testamenteur en krijgt daarvoor 5 ponden (of 54,42 frank) vσσr de rest van de verdeling.  Vijf jaar later hij was toen 86 jaar en aan zijn handtekening te zien sukkelachtig liet hij nog eens alles herschrijven, maar voegde eraan toe dat wie iets aan hem verschuldigd was, deze schuld moest in mindering brengen van zijn erfdeel[98].

Begin 1820 hebben de kinderen de gemeenschappelijke eigendommen verkocht om uit onverdeeldheid te raken.  Het betrof een "zeer wel bebouwen en betimmerde hofstede voorzien van spatieus woonhuys, twee schueren, waegenhuys, zwijnekotten en verder gerieffelijkheden, groot onder boomgaerd, moeshof en 4 stukken zaeylanden ten oostzeyde..." 9 gemeten 228 roeden ten zuiden van de Bommelsdreve te Lembeke, alsook verschillende stukken zaailand in de Weststraat te Lembeke en Oosteeklo en de Vroenhoekstraat te Bassevelde ter grootte van ruim 26 gemeten en in gebruik door Jacobus Franciscus Van Zele tot Kerstavond 1827 voor 565,97 frank per jaar.  Bovendien werd een woonhuisje met wat stallen ter grootte van 65 roeden ten noorden van de Oosthoekstraat in Lembeke en bewoond door zoon Joannes voor 65,30 frank per jaar tot 1 mei 1821, verkocht alsook vier delen van vijf van een losrente van een kapitaal van 783,65 frank ΰ 3,5% ten laste van Joannes Van Acker te Lembeke.

Na een instel op 11.1.1820 en een nieuwe oproep dd 25.1.1820 werd alles definitief toegewezen op woensdag 9.2.1820 om 9 uur 's morgens ter herberg De Zwarte leeuw van Jacques Bernard Steyaert te Bassevelde.  De hoofdbrok werd verkocht aan de pachter voor 9900 gulden, het woonhuisje aan Jooris Franciscus Van Daebel voor 410 gulden en de rente aan notaris De Borchgrave te Bassevelde voor 175 gulden[99].

Uit dit huwelijk:

 1. Judocus Van Zele
  ° Lembeke op 1 augustus 1751
  overleden voor 1814.
   
 2. Joannes Van Zele (VI e)
  ° Lembeke op 10 augustus 1751.
   
 3. Carolina Theresia Van Zele
  ° Oosteeklo op 23 juli 1754,
  † Lembeke op 17 oktober 1832 rond 15 uur in de woning van haar schoonzoon Jan Baptist Blomme (x jongste dochter Sophie), in de "kom dezer gemeente", 44 jaar en zager van stiel.

  Carolina is getrouwd in Lembeke op 5 juli 1774 met Vincentius Standaert, ° Lembeke op 11 januari 1742, zoon van Joannes Standaert en Francisca Dhaenens, † aldaar op 21 december 1800[100].
  Vincentius was weduwnaar van Maria Anna Dhaese.
   
 4. Joanna Maria Van Zele
  ° Oosteeklo op 21 augustus 1755
  † Kaprijke op 26 januari 1838.

  Joanna is getrouwd in Oosteeklo op 6 april 1780 met Livinus Coppejans, ° Kaprijke op 14 augustus 1750, zoon van Christiaen Coppejans en Maria Anna Herreman, † aldaar op 3 mei 1835.  Zij zijn meer dan 50 jaar gehuwd geweest en rentenierden in de Grote Voorstraat te Kaprijke.
   
 5. Franciscus Anthonius Van Zele
  ° Oosteeklo op 30 maart 1758
  † aldaar op 22 augustus 1760.
   
 6. Maria Jacoba Van Zele
  ° Oosteeklo op 31 maart 1760
  † aldaar op 22 augustus 1761.
   
 7. Bernardus Van Zele (VI f)
  ° Oosteeklo op 21 september 1761.
   
 8. Jacobus Franciscus Van Zele
  ° Oosteeklo op 21 januari 1763
  † aldaar op 8 maart 1763.
   
 9. Jacobus Franciscus Van Zele (VI g)
  ° Oosteeklo op 12 september 1764.
——————————————————
97   RAG Lembeke modern 286. [Terug]
98   RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde 219/C27 minuten notaris Roland Hyacinth Dauwe
Kaprijke bundel 132 akte 2 en bundel 138 akte 16. [Terug]
99   RAG Notarieel depot Van Acker Bassevelde, minuten notaris J. Fr. Stockman Lembeke bundel 21 akte 19;
RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 29 acte 1 [Terug]
100   RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 27 acte 8: vereffening sterfhuis Vincent Standaert [Terug]

De vader van Georgius Vincentius Van Zele, Petrus Van Zele (IV f)

Top van deze blz.
Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Neem contact op met ons.

MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  08/11/2018

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage