VII c   Joannes Van Zele

Zoon van Jacobus Van Zele (VI c)

° Bassevelde op 23 januari 1780, brouwer,
† Watervliet op 29 september 1848.

Hij was onderwijzer en koopman in 1799, wonende te Bassevelde in de Beekstraat.  Hij werd in 1815 opgeroepen voor militaire dienst, maar omdat hij gehuwd was kreeg hij volledige vrijstelling op 12.5.1815.

Joannes is op 19-jarige leeftijd getrouwd in Sint-Kruis-Winkel op 11 april 1799 met Cecilia van Peteghem, ° Sint-Kruis-Winkel op 27 oktober 1773, dochter van landbouwer Joannes van Peteghem (°Destelbergen) en Joanna Maria Dhert (°Vrasene).  Opvallend is dat de 4 getuigen bij het huwelijk familieleden waren van Cecilia, waaronder haar schoonbroer notaris Van De Wattijne uit Bassevelde.  Cecilia overleed in Watervliet op 26 november 1853.

Uit dit huwelijk:

 1. Josepha Van Zele
  ° Bassevelde op 18 december 1799
  † Watervliet op 24 maart 1825.
 2. Bruno Van Zele (VIII b)
  ° Kaprijke op 15 december 1800.
 3. Sophie Van Zele
  ° Kaprijke op 22 januari 1802
  naaister (bij haar huwelijk) en landbouwster (bij †)
  † Biervliet op 27 december 1873.

  Sophie is getrouwd in Watervliet op 7 maart 1827 met Franciscus Adrianus Bekaert, ° Watervliet op 5 april 1795, zoon van Petrus Bekaert en Maria Carolina Audenaert, † Biervliet op 2 juli 1863.  Franciscus was weduwnaar van Maria Theresia Wyffels, † Waterland-Oudeman op 19 november 1824.
 4. Delphina Van Zele
  ° Bassevelde op 6 oktober 1803
  † Watervliet op 7 januari 1825.
 5. Henriette Van Zele
  ° Bassevelde op 23 april 1804
  † Watervliet op 18 april 1889[140].
  Op 1 december 1887 maakte ze bij notaris De Dobbelaere in Watervliet haar testament.
  Ze wilde begraven worden met ‘eenen hoogen middelbaren dienst en uitdeeling van een zak tarwe brood aen de armen…’, haar naam zes jaar in het jaargebed, 40 gelezen en 40 gezongen missen en 2 jaargetijden met telkens uitdeling van een zak tarwe, gebakken in broden.  Haar dienstmeid Sophie Cocquyt kreeg 500 frank zonder successiekosten op voorwaarde dat ze haar bijstond en inwoonde tot de dag van overlijden.  Verder verdeelde ze haar goederen in 5 delen:
  - een vijfde voor de kinderen van haar broer Bruno, met uitzondering voor Maria Van Zele, de dochter van haar neef Beda Van Zele en zijn vrouw Elisabeth Dhont.
  - een vijfde voor Jules Van Zele, de zoon van haar broer Leon.
  - een vijfde voor de kinderen van haar broer Beda Van Zele.
  - een vijfde voor de kinderen van haar zus wijlen Sophie Van Zele.
  - een vijfde voor haar broer Eduard Van Zele en bij vooroverlijden voor zijn kinderen.
  Bakker Jan Van Zele uit Kaprijke werd aangesteld als uitvoerder van het testament.
  Enkele maanden na haar overlijden bracht de venditie van haar goederen 322,80 frank op.  Haar woning met stallingen en erf te Watervliet sectie B 299, groot 1a 90ca werd op 22.5.1889 verkocht aan hoefsmid Charles Van de Moere te Watervliet voor 3850 frank.
 6. Leon Van Zele (VIII c)
  ° Bassevelde op 12 oktober 1806.
 7. Eduard Van Zele (VIII d)
  ° Bassevelde op 21 juni 1808.
 8. Maria Ludovica Van Zele
  ° Bassevelde op 6 april 1810, naaister,
  † Watervliet op 28 september 1876.
 9. Beda Van Zele (VIII e)
  ° Bassevelde op 18 maart 1812.
 10. Julia Ludovica Van Zele
  ° Bassevelde op 28 maart 1814.

  Zij trad binnen bij de zusters van Liefde in Gent op 23.9.1837, werd er gekleed op 13.20.1838 en geprofest als 330e zuster van Liefde op 11.3.1839.  Ze droeg de kloosternaam Maria Candida en overleed in het klooster van Lokeren op 11.9.1850 aan de gevolgen van ‘tering’[141].
 11. Ida Van Zele
  ° Watervliet op 1 maart 1816
  † aldaar op 13 oktober 1819.
——————————————————
140   RAG Notarieel depot De Jaegher Watervliet, minuten notaris Taelman te Kaprijke bundel 20 akten 2531 en 35 [Terug]
141   Archief van de Zusters van Liefde, Molenaarsstraat te Gent [Terug]

Joannes' vader, Jacobus Van Zele (VI c)

Top van deze blz.
Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Neem contact op met ons.

MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  08/11/2018

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage