Copyright Notice
Een foto-album van Hortencia Clementia Sturm

Copyright Notice

 
Copyright © Denis Noë, 2019-2020.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt bij middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook
zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 2019-2020.
Content may not be used or copied
without prior permission of the copyright holder.
 Top van deze blz.
Home
De foto-lijst
De familie Van DammeMijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepageMeest recente bijwerking :  16-06-2020