Natuur en Landschap Meetjesland vzw

Natuur en Landschap Meetjesland logo

NLM, de regionale natuur- en milieuvereniging uit het Meetjesland is in 1998 vijf lentes jong.  Tijdens de afgelopen vijf jaar zat NLM echter niet stil.  In 1992 opgericht, profi­leerde de vereniging zich in 1995 heel duidelijk met de uitgave van het boek 'Het Meetjesland Natuurlijk'.  Met deze realisatie wilde NLM de veelzijdigheid, de rijkdom en het belang van de natuur in het Meetjesland aantonen.  De uitgave werd een groot succes, verkocht goed en werd inhou­delijk door heel wat belangen­groepen positief onthaald.

Om haar groeiend aantal leden te informeren geeft NLM het driemaandelijks tijdschrift 'Natuur en Landschap' uit.  Dit tijdschrift is de absoluut noodza­kelijke schakel tussen de meer dan duizend leden van de vere­niging en de drijvende krachten achter NLM: het dagelijks bestuur en de raad van beheer.

Met de uitgave van de Meetjeslandse Streekgids wordt een nieuwe belang­rijke uitgave gerealiseerd.  Iedereen in Vlaanderen die interesse betoont voor natuur en cultuur, in combinatie met wandelen en/of fietsen komt steevast aan zijn trekken met deze streekgids.

NLM heeft als voornaamste doel: de bescherming, het behoud en het herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuur­patri­monium in het Meetjesland.  Bovendien zet NLM zich in voor het instand­houden, het bevorderen en het verbeteren van de natuur­lijke omgeving.  De streekgids ligt perfect in de lijn van de doel­stellingen van NLM, die op deze manier haar steentje bijdraagt aan de promotie van het Meetjesland.

NLM werkt nauw samen met de volgende Meetjeslandse verenigingen: Wielewaal Aalter, Wielewaal Meetjesland, Groencomité Maldegem, Interessegroep Natuur Sleidinge, JNM Aalter, JNM Eeklo, JNM Krekenland, Quercus, VELT Knesselare, VELT Krekengebied, De Groene Beuk Aalter, Vogelwerkgroep Noord Oost-Vlaanderen, Werkgroep Meet­jes­landse Kreken, Natuurreservaten Waarschoot, Natuur­reservaten Zomergem en Imkersgilde Sint-Ambrosius Lembeke.

NLM streeft naar verzoening van de verschillende visies op het gebruik en hergebruik van de open ruimte.  NLM zoekt oplossingen om verschillende standpunten te harmoniëren, om de scherpe kantjes af te ronden, om onverzoen­lijkheid om te buigen naar onder­handelen.  Wij formuleren klaar en ondubbel­zinnig onze stand­punten.  Wij eisen toepassing van de wetgeving wanneer het landschap bedreigd wordt.  Wij ijveren, samen met de lokale vereni­gingen, voor de verfijning van die wetgeving.  NLM heeft een groen hart, een hart voor de natuur.

Om haar werking te bestendigen heeft NLM vooral U nodig, beste lezer.  Natuur en Landschap Meetjesland vzw nodigt allen uit die haar nog niet kent.  Het Meetjesland is nog rijk aan natuur.  Help ons die te beschermen en te behouden.  Word lid van onze vereniging.  Leden ontvangen 4 maal per jaar het tijdschrift 'Natuur en Landschap' en kunnen bovendien gratis deelnemen aan al onze activiteiten.  Uw steun motiveert ons om verder te doen !

Lid worden ?  Natuurlijk !  Rekeningnummer: 890-2040272-05

Contactadressen Natuur en Landschap Meetjesland vzw: 
  Daniël Acke, Heifort 69, 9940 Ertvelde
Jacques Cleppe, Middelweg 54, 9910 Knesselare
Toon De Kesel, Drogenbroodstraat 14, 9880 Aalter
Robert De Lust, Leegstraat 29, 9960 Assenede
Marc Schoonackers, Oude Weg 58, 9991 Adegem
Wim Slabbaert, Zuidmoerstraat 107, 9900 Eeklo

Bron: de uitstekende «Streekgids Meetjesland» gepubliceerd in 1998 door Natuur en Landschap Meetjesland vzw.

De top van deze blz
Onze Meetjesland homepage
Tijdschrift «Ons Meetjesland»
Doorzoek onze Meetjesland webstek !
The Meetjesland (in English)
Inhoudstafel

MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  04-02-2019


Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem