Inhoud 1968-69-70 The Meetjesland (in English) Inhoud 1968-69-70

Ons Meetjesland logo

Welkom !

"Ons Meetjesland, Tijdschrift voor Heemschut, Volkskunde en Geschiedenis" was een driemaandelijks heemkundig tijdschrift.  Het werd uitgegeven van 1968 tot 1986.  Het was terecht een groot succes.

We zijn zeer vereerd u hier al de artikelen te kunnen brengen die in "Ons Meetjesland" verschenen zijn.  Wij hopen dat de lectuur ervan u iets zal bijleren over ons wereldje of uw geheugen zal opfrissen.  Hopelijk zal hier en daar u iets ook plezier doen.

We danken heel in het bijzonder Romano Tondat, de uitgever, voor zijn toestemming om deze artikelen en de bijgaande foto's hier te publiceren.

Wij danken ook allen die meegewerkt hebben aan "Ons Meetjesland" ook al hebben velen van hen ondertussen reeds ons Meetjesland met het eeuwige verwisseld.  Wij willen zeker ook de leden niet vergeten bij onze dank­betui­gingen :  hun bijdragen waren ook vitaal voor het succes van het tijd­schrift.

We begonnen dit werk met enige nummers die de Heer Marijn Claeys ons geleend heeft.

Dan in 2007 hebben enkele beste vrienden ons alle uitgaven van "Ons Meetjesland" geschonken.  Dat beloofde heel wat werk en leesplezier.  Alles zo goed als nieuw, mooi ingebonden in zes volumes.  Hier volgen de namen van die milde vrienden: Dominique Bollen en zijn echt­genote Micheline (Laken), Michel Bollen (Schaarbeek), Maurice Dumont en zijn echt­genote Béa (Neupré), René "Zénobe" Gramme en zijn echt­genote Rose-Marie (Doische) en Charly Poslon en zijn echt­genote Jeannine (Retinne).  Wij zijn hen natuurlijk ook heel heel dankbaar.

Mocht u vragen hebben, suggesties of verbe­teringen, aarzel dan niet en neem contact op met ons.  Beste dank bij voorbaat.  We zullen de fouten trachten te verbe­teren.  Dat is een belofte.  We beloven niet dat we alle vragen zullen kunnen beant­woorden.

Romano Tondat heeft ook een paar boeken geschreven.  Op 15 oktober 2012 stelde hij zijn nieuw boek Het dorp Nieuw Eeklo voor in het stadhuis van Eeklo.  Lees hier meer.

En ten slotte nog dit: onder dit voorwoord staat een tekenin­getje dat u op deze webstek ook onder ieder artikel van "Ons Meetjesland" zal vinden.  Daar vormt het de scheiding tussen het artikel zoals het in het tijdschrift gepubliceerd werd en onze commen­taren, uitleg en navigatie-dingen.

We hebben nog één wens: wij die geboren werden voor 1950 weten nog wat een "rolleblok" of een "dulf" is.  We hopen dat één of meerdere (jongere) mensen de artikels zullen kunnen lezen en ons een lijstje geven van al wat zij niet kennen of niet begrijpen.  Die vragenlijsten zouden dan de basis kunnen vormen voor een aantal teksten die "Ons Meetjesland" zouden uitleggen en verklaren voor de volgende generaties die allicht nooit zullen horen "over dood luiden".

Nu iets van praktische aard, nl. twee symbooltjes:
Naar de top van deze blz. als u op zo'n naar de hemel gerichte pijl klikt zou u terug aan de top van de blz moeten belanden.
Terug naar de tekst als u op het einde van een voetnoot op de pijl naar links klikt keert u hopelijk terug naar de tekst, daar waar u de referentie naar die voetnoot vond.

Wij wensen u veel leer- en leesgenot !

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice


Meest recente bijwerking: 19 July 2018