Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 1

LOF AAN AALTER

 

Het Gemeentebestuur van Aalter bekostigde integraal de uitgave van een prachtige brochure «Oud Aalter», met 40 grote foto's uit het verleden, samengesteld door de heren A Ryserhove - R. Tondat - A. Verhoustraete.

Deze mooi uitgegeven brochure werd per post gratis afgegeven in elk huis van Aalter, dus op méér dan 2500 exemplaren, samen met een nieuwjaarswens 1968 van Dr Jur. J. De Crem, Burgemeester.

Lof aan Aalter !  En moge dit voorbeeld navolgers vinden !

AR.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice


Meest recente bijwerking: 27 March 2018