Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1969, 2de jaargang, nr. 1

MEETJESLAND:
wat kan die naam betekenen?
 

Over de vraag: «Meetjesland, wat kan die naam betekenen ?» (Ons Meetjesland, nr. 3-1968), kreeg ik terug een mededeling van de heer Carlos Wallaert.  Hieruit blijkt dat de naam «Meetjesland» eventueel zijn oorsprong zou kunnen vinden in de kadastrale bescheiden van de streek.  Oudere landmeters verklaren dat de naam «Meetjesland» zou geboren zijn kort na het algemeen gebruik van de eerste kadasterkaarten — tijdens en na de Franse overheersing.  Genoemde kadasterkaarten tonen veel langgerekte percelen landbouwgrond, dikwijls langs dreven of watergangen gelegen.  De langgerekte perceelvormen sluiten aan bij de lange, rechte scheidslijnen, die het grondplan in lange evenwijdige stroken doorsnijden.  Deze lange lijnen nu — in het plaatselijk dialect vaak «meten of meetjes» genoemd — zouden aldus — met wat verbeelding — aan de basis liggen van de naam «Meetjesland».

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice


Meest recente bijwerking: 27 March 2018