Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 1

Heemkring «Het land van Nevele»

Op zondag 8 maart, te 10.30 u., heeft in het gemeentehuis van Nevele de eerste algemene vergadering van de pas gestichte heemkring «Het land van Nevele» plaats. Het programma vermeldt o.a. een korte toespraak door Dr. J. Weyns over doel en werking van een heemkundige vereniging, alsook een bespreking van de eerste aktiepunten van deze nieuwe heemkring.

Het voorlopig bestuur van «Het Land van Nevele» heeft reeds een folder uitgegeven waarin het zijn doelstellingen bondig toelicht: enerzijds heemschut (aanleggen van een streekarchief en oprichting van een werkgroep, «landschap en natuur»), anderzijds de heemstudie in al haar facetten (o.a. folklore, volkstaal, plaatselijke geschiedenis en kunst) aanmoedigen en zelf beoefenen.

Nadere inlichtingen kunnen worden bekomen op het voorlopig sekretariaat p.a. J. Taeldeman, Poeldendries 11 te Landegem (tel. 74.58.17), of op de eerste algemene vergadering te Nevele, waar alle heemvrienden hartelijk welkom zijn.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice


Meest recente bijwerking: 27 March 2018