Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 4

Het "kalseidje aan de
Krompoel" te Aalter

Dit steenwegje heeft al heel wat geschiedenis gemaakt ! Reeds in 1848 was er al 400 meter van de Veldstraat te Bellem - zijnde de weg van dit dorp naar Lotenhulle - door de familie de Naeyer, de kasteelheren van Bellem, bestenigd geworden.

In 1850 vraagt de gemeente Bellem de toelating om een steenweg aan te leggen van Bellem-dorp, langs de Krompoel en door de Ganzeplas, tot op de provinciale baan van Tielt naar Eeklo, aan het Biesemveld. De bestaande 400 meter steenweg zouden langsheen de oostzijde van de Krompoel verder verlengd worden, doch op de zuidoosthoek van deze poel zou men de Bellemse Lostraat verlaten, een scherpe hoek maken en volledig op het grondgebied van Aalter komen. Van hier af zou gebruik gemaakt worden van een bestaande dreef, toebehorend aan de douairičre de Naeyer (= Jeanne van Caneghem, overleden in 1861, wed. Eug. de Naeyer), en dit tot aan de Suikerberg, op de weg van Aalter naar Lotenhulle. Verder, steeds in westelijke richting, zou de nieuwe steenweg dwarsdoor het land snijden tot op het Biesemveld, aan de sedert 1843 aangelegde provinciale steenweg van Tielt naar Eeklo.

De gemeente Aalter protesteerde heftig tegen dit ontwerp: de nieuwe steenweg zal geen enkele dorpskern verbinden en daarom ware een steenweg van Bellem-Stuivenberge, langs Oostergem, naar Aalter-dorp te verkiezen.

Maar toch wordt het voorstel van Bellem, in 1851, bij koninklijk besluit goedgekeurd. De douairičre de Naeyer geeft kosteloos de grond van haar dreef, van de Krompoel tot aan de Suikerberg, terwijl de nodige gronden op het Biesemveld worden onteigend. Onmiddellijk werd er met het werk begonnen en einde 1853 was de nieuwe steenweg klaar. Behalve de subsidies van staat en provincie, alsook nog enkele private giften, had de gemeente Bellem al de onkosten ervan gedragen.  De weg bleef dan ook eigendom van die gemeente, zelfs op het Aalters grondgebied.

Aalter was van zijn kant echter ook niet bij de pakken blijven zitten en bleef steeds ijveren voor zijn eigen project, namelijk een steenweg van Aalter-Plaats, door Oostergem, naar Bellem-Stuivenberge. De realisatie van dit ontwerp duurde wat langer, want hier had men niet de steun van machtige en invloedrijke personen. De douairičre de Naeyer had immers belang gehad bij de steenweg aan de Krompoel, want - zo wordt er verteld - zij reed bijna dagelijks op bezoek naar haar gehuwde dochter te Wingene-Wildenburg !  In ieder geval, deze tweede steenweg lag er ook, tegen het einde van 1863. Zelfs op Bellems grondgebied was hij eigendom van Aalter.

Deze twee steenwegen bleven voortdurend oorzaak van wrijvingen tussen beide gemeenten.  In 1868 en nogmaals in 1870 vraagt Bellem reeds de toelating om de steenweg naar Biesemveld opnieuw te mogen afschaffen !  Maar Aalter weigert telkens daarin toe te stemmen en eist dat Bellem hem verder zou onderhouden ...

In 1899 komen de twee gemeenten eindelijk tot een overeenkomst.  Bellem neemt nu van Aalter over het gedeelte steenweg op zijn grondgebied aan Stuivenberge.  Aalter neemt in ruil het deel steenweg over van de Suikerberg naar Biesemveld, maar het verdere gedeelte van de Suikerberg tot aan de Krompoel bleef ten laste van Bellem, hoewel op Aalters grondgebied.  Aalter bleef steeds hardnekkig weigeren dit laatste deel te onderhouden.  Maar op de lange duur geraken oude veten ook vergeten: na de eerste wereldoorlog zorgde Aalter ten slotte toch voor dit onderhoud en in 1950 nam deze gemeente dit eind steenweg op onder zijn wegenis, wat uiteindelijk maar logisch was.

Dichtbij de Krompoel kruist de hier besproken steenweg de autosnelweg.  Deze overweg werd echter in 1970 afgeschaft, wanneer de viaduct van de ondertussen verharde Bellemse Lostraat over de snelweg opengesteld werd.  Een dienstweg verbindt nu, op de zuidzijde van die snelweg, «de oude kalseide» met de viaduct.

ARTH. VERHOUSTRAETE

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice


Meest recente bijwerking: 27 March 2018