Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 3

MUSEUM

Opnieuw zijn er enkele schenkingen binnengekomen, waaronder enige interessante stukken in verband met de rijkswacht en met de veldwachtersuitrusting.  Dit gebeurde dank zij de gewaardeerde bemiddeling van Kolonel Verbeke van de Rijkswacht te Gent, die tevens tussenbeide kwam voor het verkrijgen van twee landbouwwerktuigen, bij zijn oom, dhr. Verbeke, Kantynstraat te Sint-Laureins.  Waarvoor onze beste dank !

Heemschut.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice


Meest recente bijwerking: 27 March 2018