Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1974, 7de jaargang, nr. 2

EEN MERKWAARDIG HERENHUIS
TE AALTER

In 1753 kreeg baljuw Pieter Roelandts een stuk grond in eeuwige cijns van Maximiliaan, prins van Rubempré en heer van de Woestijne.  Dit stuk grond, gelegen rechtover het huidige gemeentehuis, was een geruïneerde hofstede met land (1).  Op dit stuk grond werden op het einde van de achttiende eeuw drie huizen gebouwd, die nog steeds bestaan, nl. het huis bewoond door erenotaris Voet en een tweewoonst bewoond door leden van de familie Goeminne.  Dank zij een hypotheek, die greffier Jan-Baptist Roelandts fs Pieter in 1784 op die drie huizen nam, is het mogelijk het bouwjaar van die woningen te bepalen.

Het merkwaardig herenhuis Voet-Pussemier, Stationsstraat 31, Aalter.
Foto Lothar Graumann

Voor het dekken van een grote lening hypothekeerde Jan-Baptist Roelandts op 23 november 1784 een groot deel van zijn bezittingen:

— «Eerst op een seer schoon ende groot woonhuys ten jaere 1774 nieuwe gebauwt met remisen, stallinghen etc..... digte aen de plaetse bewoont bij den comparant..... groot met den bassvont ende groenselhof circa 100 Gentsche roeden»

— «voorts op een ander onlangs nieuw gebauwt woonhuys ende voordere edificien gestaen ende gelegen binnen de voorseide prochie digte aen het voorgaende..... groot circa 25 roeden in pagte gebruyckt bij joannes Van der plaetsen»

— «voorts nogheen ander onlangs nieuw gebauwt woonhuys met oock 25 roeden staende alsvooren..... in pagte bij Pieter Blomme fs Jooris» (2).

Half-verheven beeldhouwwerk in de schouwmantel van het salon op de noordzijde, met de afbeelding van keizer Jozef II. 
Foto Lothar Graumann

Uit bovenstaande tekst blijkt duidelijk dat het huis van ere-notaris Voet dit jaar precies tweehonderd jaar geleden, in 1774, werd gebouwd.  De tweewoonst moet uit het jaar 1783 of 1784 dateren want het woordje 'onlangs' wijst op een zeer nabij verleden.  Het huis van ere-notaris Voet werd waarschijnlijk gebouwd op initiatief van baljuw Pieter Roelandts, terwijl de tweewoonst door greffier Jan-Baptist Roelandts werd opgetrokken.

Een dochter van Pieter, Maria Catharina Roelandts was gehuwd met Jan Baptist Verwee, baljuw van de heerlijkheid Schoonberge.  Zij bezaten een nieuwe beschuerde ende bestalde hofstede te Nieuwendam, die zij geerfd hadden van hun vader Pieter Roelandts (3).  Een andere dochter van Pieter, Coleta, was gehuwd met Eugeen Puymbroeck uit Brugge (4).

Half-verheven beeldhouwwerk in de schouwmantel van het salon op de zuidzijde. 
Foto Lothar Graumann

Het interieur van het huis van ere-notaris Voet is hetzelfde gebleven gedurende die tweehonderd jaar.  Er bevinden zich nog twee merkwaardige half-verheven beeldhouwwerken die in de mantels van de schouwen zijn ingewerkt.  In het noordwaarts gelegen salon werd keizer Jozef II geportretteerd en in het zuidwaarts gelegen salon werd de vijg, symbool van de keizersgezinden, uitgebeeld.  De familie Roelandts was dus ongetwijfeld een aanhangster van keizer Jozef II.

Ere-notaris Voet bewaart ook nog een dik register waarin alle eigendommen van baljuw Pieter Roelandts staan opgetekend.  Wij danken hem hartelijk voor de bereidwilligheid waarmee hij ons ontving en voor de toelating enkele foto's van het mooie interieur van dit statig herenhuis te mogen nemen.

L. Stockman

__________________________

(1) A. RYSERHOVE, R. TONDAT, A. VERHOUSTRAETE, Oud Aalter, (1968) blz 19. Terug naar de tekst
(2) Rijksarchief Gent, Land van de Woestijne, nr. 40 f° 277 v°. Terug naar de tekst
(3) Rijksarchief Gent, Land van de Woestijne, nr. 42 f° 48 r° - f° 50 r°. Terug naar de tekst
(4) Rijksarchief Gent, Land van de Woestijne, nr. 42 f° 52 r° Terug naar de tekst

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice


Meest recente bijwerking: 27 March 2018