Ex libris
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 1

EX LIBRIS...

Gelezen op het schutblad van de kalender «Generaelen Staet 's Lands vanden Vryen, Brugge, 1767» :

Ick, Brugschen almanach, konde ick spreken,
men soude my nimmer versteken !
Maer of ick spreke of niet en doe,
ick behoore aen Pieter Meire toe !
Pieter Meire fs Jacobus, woonachtig tot Ursel, op den Wijck
van de Roose, 1767.
Ende op den tienden Januarius was het soo geysselt dat men het lijck van Pieternelle Claes tot Ursel aen de Kercke niet en conde krygen, voor den ii van Januaerius (1768)...

A.R.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright noticeMeest recente bijwerking :  23-06-2019