ONS MEETJESLAND kent een succes !
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 1

ONS MEETJESLAND kent een succes !

Wij hebben ook woord gehouden :
jaargang 3 bood U 136 blz. tekst en 80-90 mooie foto's.
Wij moeten echter nog verder groeien.
Het ledental bedraagt nu ongeveer 600,
zodat 700 leden het nieuw streefcijfer wordt.
Meer abonné's bieden ons meer mogelijkheden
door ruimere financiële armslag;
zij vergroten de oplage van ons orgaan,
dus ook de lezerskring en onze werkkracht.
Nieuwe leden brengen meteen nieuw materiaal aan.
Zij schenken ook meer macht bij onze acties.
Help ons,
spreek verder met uw vrienden
over «ONS MEETJESLAND».

Het lidgeld 1971 bedraagt 150 fr. Per jaar,
te storten op rekening nummer 1141 P.C.R. Bank van Brussel
voor «Ons Meetjesland»

ofwel op rekening
Bank van Brussel G 05/64050 «Ons Meetjesland».
Dank U.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright noticeMeest recente bijwerking :  23-06-2019