Een Kerkgebod van 24 April 1735 uit Wondelgem
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1983, 16de jaargang, nr. 4

EEN KERKGEBOD VAN 24 APRIL 1735
UIT WONDELGEM

In de "Familiepapieren" nr.  4178, familie Mestdach, Stadsarchief Gent, bevindt zich ook nog een interessant archiefstuk betreffende een kerkgebod, gedateerd van april 1735.  Het gaat hier over de verpachting van de jacht op de parochie Wondelgem, door de bisschop van Gent, aan de heer Jacques-Joseph Bauwens, heer van Everstein (1).

In bijlage publiceren we dan de integrale tekst van dit kerkgebod.

Wilfried Steeghers

__________________________

(1) Jacques-Joseph Bauwens, was de tweede man van Catherine-Philippine de la Kethulle, vrouw van Eversteyn (Everstein), weduwe van Charles-Joseph-François MESTDACH (MESDACH), heer van Kuurne, d'Ackere en Merry.  Zij xx, Gent, 22-9-1731 en † 19-11-1745.
 

BIJLAGE

Men laedt een ieghelijck weten van weghen mijn heer Bauwens, heere van Evertijen etc, als dat hij de jacht in pacht is hebbende van dese prochie van wondelghem, van zijne hooghwirdigheijdt den bisschop van Gendt, heere van sente baef, graeve van everghem.

U adverteert bij desen aen een ieghelijck, dat hem niemandt wie het sij en sal vervooderen, van te jaeghen binnen den besloten ofte onbesloten tijde, sonder schriftelijck permisse van den selven heere Bauwens, op pijne de gone sullen bevonden worden, sullen daer over geaccioneert worden, ende betaelen de boeten ende bruecken daer toe staende, andermael worden oock gewaerschaut, de gone ienighe schaede souden commen te doen aen de jacht, de selve honden en hebben maer klippels aen te doen, ofte wel thuys te houden, ingevolghe vande boeten ende bruecken daer toe staende, woer naer een ieghelijck can ende vermaght tereguleren.  Actum, desen 24 apriel 1735.

Deen seght den anderen voorts.

Gepubliseert door mij onderschreven officier der prochie van wondelghem, op den 24 apriel 1735, naerden goddelijcken dienst vande hooghmisse, vuytcommende vanden volcke ter plaetse ordonnaire.  Toirconden, officier Geeraerdt Van Huffel.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright noticeMeest recente bijwerking :  27-08-2019