Eeklose folklore - De comeeren
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1985, 18de jaargang, nr. 1

EEKLOSE FOLKLORE - DE COMEEREN

alwie zich aan 't komeeren wil begeven
voor jonge lieden, 't zij vrouwen of 't zij man
die moet zich maar naar Eekloo begeven
daar hebben zij het handeken daarvan
komt er een man passerend langs de straten
hij is te fier, te rijk ofwel te zat
hij moet toch altijd van zijn pluimen laten
ze weten altijd wat in d'Eekloose stad (bis)

bij zomerweer zit iedereen aan zijn deure
om na te zien wie dat er al passert
het is gelijk, 't zij rijk of arme leure
want hunnen staat wordt er gekamuseert
hij is te dik, te lang ofwel te mager
d'ene die roept dit, en d'ander roept dat
een ander roept, oh 't is een vrouwenslager
ze weten altijd wat in d'Eekloose stad (bis)

komt er een meisje soms wat schoon van kleeren
dan zegt men ja 't is weeral op de plak
hoe zouden zij daar anders aangeraken
de winkelier zal 't voelen in zijnen zak
gaat er een mensch wat dikwijls naar de kerke
men noemt hem 't schijnheilig watervat
't is ook al om zijnen honing uit te trekken
ze weten altijd wat in d'Eekloose stad (bis)

komt er een man somtijds ja wat bedronken
dat hij met moeite naar zijn huis kan gaan
dan zegt men ja zijn vrouw zal zitten pronken
en dan krijgt zij veel klop van haren man
een andere die roept hij is weeral beschonken
dat lelijk zwijn loopt alle dagen zat
al had hij in zes maanden geen pintjes gedronken
ze weten altijd wat in d'Eekloose stad (bis)

komt er een meisje soms wat braaf te leven
die met de wereld niet wil ommegaan
dan zegt men ja die schijnheilige kwezel
moet er weeral naar de Cougregatie afgaan
kon zij maar aan een manneken geraken
gij zoudt het zien aan 't draaien van haar gat
zij zoudt er aan zij broekaken blijven plakken
ze weten altijd wat in d'Eekloose stad (bis)

komt er een paar in 't huwelijk te treden
dan hebben de comeeren hulder werk
iedereen wil zien hoe zij zijn aangestreken
't is een geloop van 't stadhuis naar de kerk
iedereen roept wij wenschen u den vrede
leve de bruid 'k wensch u proficiat
maar achter hulder gat begint de klap comeere
ze weten altijd wat in d'Eekloose stad (bis)

dat iedereen in zijnen hof ging wandelen
om na te zien als 't kruid niet staat te groot
eer zij hun met eens anders zaken handelen
de vuilste varkens zoeken altijd 't schoonste strooi
laat ze maar klappen zooveel als ze willen
wij vagen toch ons broeksken daaraan
wat kunne de komeeren ons nu toch verschillen
ze weten altijd wat in d'Eekloose stad (bis)

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright noticeMeest recente bijwerking :  02-12-2019