Ex-librissen uit het Meetjesland
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1985, 18de jaargang, nr. 1

EX-LIBRISSEN UIT HET MEETJESLAND

Ofschoon ons opzet het herwaarderen van het ex-libris in het Meetjesland is, zouden we het als een inbreuk op de primordiale doelstelling van "Ons Meetjesland" ervaren mochten we hiermee de trouwe leden van buiten deze regio uitsluiten.

ex-libris door Victor Stuyaert voor Joseph De Vos

Dat het tijdschrift er in de eerste plaats is voor zijn lezers willen we meteen duidelijk stellen door de publikatie van drie prachtige ex-librissen die de bekende boekillustrator VICTOR STUYVAERT in 1934 in palmhout graveerde voor JOSEPH DE VOS, geboortig van Maldegem maar wonende te Heusden.

De graficus Victor Stuyvaert werd geboren te Gent op 5 november 1897 en overleed er op 2 april 1974.  Hij studeerde aan de Gentse Academie onder leiding van J. Delvin en G. Minne.  Zijn artistiek oeuvre bestaat in hoofdzaak uit houtsneden en burijngravures (graveerijzer met ruitvormige punt), waarbij hij beïnvloed werd door Gustaaf Doré (1832-1883).  Na W.O. I speelde hij een vooraanstaande rol in de kring van houtsnijders.  Produceerde talrijke boekillustraties, losse bladen en ex-librissen die alle uitgevoerd zijn in een verfijnde techniek eigen aan de kunstenaar.  Stuyvaert verwierf met zijn grafisch werk wereldfaam en behaalde ondermeer hoge onderscheidingen te Parijs en Los Angeles.  In het Museum A. Van der Haeghen, Veldstraat, Gent is het "Kabinet Victor Stuyvaert" aan zijn oeuvre gewijd.  (A. Capiteyn - J. Decavele, In Steen en Brons van Leven en Dood. p. 307).

ex-libris door Victor Stuyaert voor Joseph De Vos

De thans toegestuurde ex-librissen laten ons toe een bepaald genre van de ex-librisgrafiek te belichten: namelijk het naam ex-libris.

Wie een gemakkelijk uit te beelden familie­naam heeft moet niet lang zoeken naar een geschikt thema voor een aan de eigen persoon­lijkheid sterk gebonden ex-libris.

ex-libris door Victor Stuyaert voor Joseph De Vos

Op de boekmerken van Joseph De Vos is de erg sympa­thieke vos het duidelijk in het oog springende hoofd­motief.  Klaar­blijke­lijk heeft de kunste­naar inspiratie gezocht in de wereld­literatuur, zonder daarbij het persoonlijk accent achterwege te laten.

Het terug­grijpen naar fabels uit Reinaard de Vos en La Fontaine dient niet gezocht in gemak­zucht vanwege de graficus, maar wijst erop dat de eigenaar van de boek­merken ook een ruime belang­stelling koestert voor de wereld­literatuur.

Of de kunstenaar die de heer De Vos toch persoonlijk kende, ook nog een rode draad door zijn triptiek heeft geweven valt moeilijk te achter­halen.  Persoonlijk menen we er een levens­beschou­welijke lijn in te ontwaren.  De ingre­diënten zijn op zijn minst aanwezig !  Te beginnen met het ondeugend speels trekje van de vos, het contra­dictorische met de fabel van La Fontaine waar de druiven buiten bereik van de vos blijven.  Lakoniek zegt hij "Ils sont trop vert".  Hier, in het tweede ex-libris bereikt hij wel zijn doel, terwijl de laatste afbeelding een eerder wat romantisch tintje meekreeg.

Lezers die een ex-libris bezitten, kunnen het ter publi­katie aanbieden.  Stuur het met enige uitleg (naam ontwerper, jaar van ontstaan, betekenis van de illustratie...) naar Erik de Smet, Euromarktstraat 9, Eeklo.

Separator

Ex-librissen uit het Meetjesland 1 - 2 - 3 - 4

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright noticeMeest recente bijwerking :  02-12-2019