MPL banner

Page Not Found - Niet Gevonden !

< Nederlands >

Oops !

The page you tried to access does not exist here.
This may be due to the following reasons:

 1. We've made a mistake and the link that you clicked on incorrectly points to a non-existing page.
  Please contact us so we can correct this situation.  Thank you very much for your collaboration.
   
 2. The url that you have entered in your browser is incorrect.
  Please correct or re-enter the url and try again.
  Learn more here !

Please forgive us the many broken links we now have here on this website.  We began our carreer as webmaster with the publication on the Rootsweb freepages of the  genealogy of a No family.  In those days file extensions were maximum 3 characters: .doc instead of now .docx, .htm instead of .html.

Rootsweb was taken over by Ancestry.com and as part of the deal they had to agree to continue the freepages, free of charge as before.  The freepages websites were not accessible for about 14 days in December 2016.  And now they are offline again... since end December 2017.

We can't just simply copy the files hosted on freepages to the mijnplatteland.com server because on mijnplatteland.com the file extensions must be html instead of htm.  And that means of course that thousands of links to these pages must be corrected.  Another reason why it takes us so long to transfer everything is the include instructions.  They are different from those on the freepages.  Include files ?  Yes, when you see the same thing often on plenty of pages such as a menu or a list, we put it somewhere once and include it when and where we want it.

Those are some of the reasons why it takes us so long to transfer everything onto the mijnplatteland server and away from the freepages.  We spare you further details but there are still a number of other problems and bad links.  We do our very beste to implement a solution for every issue we find.

Why does it takes such a long time for Rootsweb.Ancestry.com to make their freepages accessible again for everyone ?  That we're sorry to say we don't know.

Please accept our apologies for any inconvenience these bad links may cause.

Back to the page where you come from

 

Oops !

De blz die u trachtte te bereiken bestaat hier niet.
Zie hier wat u nu kan doen:

 1. Ofwel hebben wij een fout gemaakt in het adres dat achter het linkje zit waarop u geklikt heeft.
  Neem in dat geval aub contact op met ons en leg ons uit op welke blz u op het foute linkje geklikt heeft zodat we dat kunnen verbeteren.  Beste dank bij voorbaat voor uw bereidwillige medewerking.
   
 2. Ofwel heeft u een verkeerd adres gekregen of ingetikt.
  Verbeter het adres indien u een foutje heeft gemaakt en probeer opnieuw aub.
   

Vergeef ons heden de vele linkjes die niet meer werken, hier op deze webstek.  We zijn begonnen met de publicatie van onze No stamboom op de Rootsweb freepages.  Dat was in de tijd toen de extensies van bestanden max. 3 karakters lang waren: dus bestanden eindigden op .doc ipv .docx, .htm ipv.. html, enz.

Rootsweb werd overgenomen door Ancestry.com die moesten beloven de freepages te behouden.  De freepages waren een 14-tal dagen niet toegankelijk in december 2016.  En zijn ze weer dood.  Al sedert december 2017.

We kunnen niet zomaar die honderden bladzijden die gehost werden door Rootsweb.com op mijnplatteland.com neerzetten want hier moeten htm bestanden eindigen op .html ipv .htm.  En dat betekent natuurlijk dat alle linkjes naar die bladzijden ook moeten verbeterd worden om te verwijzen naar bestanden die eindigen op .html.  En de include bevelen zijn ook anders.  Include bestanden ?  Ja als iets regelmatig terugkomt, bvb een lijst of een menu, dan hebben we dat ergens maar n keer en we gebruiken een bevel om die bestanden erbij te nemen waar we dat wensen.

Dat zijn in een notedop enkele van de redenen waarom het hier bij ons zo lang duurt om alles over te hevelen, weg van de verdwenen Freepages.  Waarom duurt het bij Rootsweb.Ancestry.com zo lang om alles weer beschikbaar te maken voor iedereen ?  Sorry !  Op die vraag blijven we u het antwoord schuldig.
 

Back to the page where you come from
Terug naar de blz waar u vandaan komt

MijnPlatteland homepage


Most recent update: 02 July 2018