De familie Van Damme

afkomstig van

Kaprijke

 

 

Dierbaar Familielid,
Geachte Bezoeker,

 


Welkom op deze website !

 

In 1986 heeft de heer Marijn Claeys een werkje geschreven over onze familie.  Hij heeft dan een heel succesrijke familiebijeenkomst georganiseerd waarop het boekje werd voorgesteld.

Hier verschijnt nu een nieuwe versie die meer en tegelijkertijd ook minder informatie bevat dan de originele.

Meer omdat er tijdens die periode van meer dan 20 jaar heel wat gebeurd is: familieleden zijn gestorven en gelukkig waren er ook heel wat geboorten.  Marijn heeft ook een aantal dingen bijgevonden waarover u hier nu ook kan lezen.  En in 2015 mochten we horen van de Heer Georges Van Damme die ontdekt heeft dat zijn Van Damme stam een tak is van onze Van Damme stamboom.

Hier verschijnt ook minder informatie omdat we het privé-leven van de huidige generaties moeten respecteren.  Dus heel wat namen en geboorte-data van familieleden die in leven zijn, worden hier niet vermeld.  En alle adressen van levenden zijn uit deze bladzijden verwijderd.  Indien u of uw ouders hier vermeld worden en indien u verkiest dat we over u of hen minder of meer vertellen dan horen we graag van u.

Hopelijk komt er ook gauw een pdf- of doc-versie van deze bladzijden voor de geïnteresseerde familieleden.  En daarin geven we dan misschien wel meer namen, geboorte-data en dergelijke tenzij de betrokkenen ons vroegen hun gegevens ook in dat document niet te vermelden.

Misschien heeft u relevante informatie over iets of iemand die hier op deze website vermeld wordt of vermeld zou mogen (moeten) worden: geboorte- en over­lijdens­berichten, bidprentjes, foto's, een verhaal van of over iemand ?  We zouden het ten zeerste op prijs stellen mocht u ons die dingen of misschien beter, copiën ervan laten geworden.  Stuur liefst geen unieke documenten met de gewone post: wij kunnen natuurlijk niet garanderen dat ze zullen toekomen laat staan in goede conditie.

Als u ons een foto opstuurt weten we graag wie waar wanneer enz.  Bij welke gelegenheid werd het kiekje gemaakt ?  Graag ook de naam van de fotograaf als die gekend is.  We zijn ook geïnteresseerd zelfs als u maar weinig weet over een foto:  misschien heeft iemand anders die u niet kent ook een exemplaar van diezelfde foto met meer informatie erover die bvb op de keerzijde van zijn copij geschreven staat.

We zien uit naar uw commentaar, op- en aanmerkingen, vragen, verbeteringen en aanvullingen.  En mocht u graag vertalen... voor de afstammelingen die geen nederlands spreken.  Dank bij voorbaat voor uw interesse en medewerking.

Veel leesgenot !
DN
4 januari 2007.

Onze eerste voorouder

Naar de top van deze blz.
Onze Van Damme Welkomblz
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Deze website doorzoeken
Neem contact op met ons.

MijnPlatteland homepage


Meest recente bijwerking: 13 May 2017

Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Arsène Désiré
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)

Carolus (VIII)
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)

Daniël (X g)
Désiré (VIII c)

Etienne Frans
Eduard Francies (VIII b)

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Franciscus Bernardus (VI)

Gaston
Georges (X d)
Georges Leon

Hedwig Jules
Herman (X c)

Ivo (VII b)

Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Josephus (IX b)
Jules Edward (IX e)

Julien Joseph (X k)

Karel Francies (IX f)

Livinus (III b)

Omer (X b)

Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)

Raoul (X e)
Rose Anne

Theophilus Petrus (X d)

Urbain (IX g)
Urbain Augusta

Noten

Deze webstek doorzoeken