Inleiding

 

Ter gelegenheid van de samenkomst van de afstammelingen van Carolus Van Damme en Louise Wijffels uit Sint-Jan-in-Eremo, willen we U het rezultaat van anderhalf jaar onderzoek naar de herkomst en de geschiedenis van de familie Van Damme meedelen.

De familienaam Van Damme komt men zowat overal tegen, maar het is fout te denken dat elke gemeente een stamvader Van Damme zou hebben.  Wat onze stam betreft, moeten we teruggaan naar Kaprijke, een rustig dorpje in het noorden van het Meetjesland, aan de grens van de nog rustiger Polders.

Sinds de vroege Middeleeuwen was Kaprijke een stad, net als Eeklo.  Om dat stadje economisch te doen herleven, delft men een vaart naar de Burggravenstroom om alzo Gent te bereiken, een afzetgebied voor landbouwproducten en de huistextielnijverheid.  Helaas verzandde dit vaardeke met de tijd en verminderde aldus het belang van Kaprijke sterk.

We vinden er in de eerste drie kwart van de 17de eeuw slechts één stam Van Damme.  Tijdens het laatste kwart koopt een Van Damme uit St.-Laureins eenhofstedeke met herberg en brouwerij in Kaprijke.  Hij zal ook heel wat nakomelingen hebben.  In meer recente tijden komen ook nog heel wat andere naamgenoten van elders naar Kaprijke, maar begint onze stam eveneens uit te wijken.  Op het einde van de 18de eeuw boeren reeds verschillende familieleden in Bassevelde.

Het vergt jaren onderzoek om al deze zijtakken op te sporen en een volledige stamboom op te bouwen.  We beperken ons tot het samenstellen van  een stamreeks met enkele zijtakken, gestoffeerd met geschiedkundige feiten en gebeurtenissen uit het dagelijkse leven van onze voorouders.

Bij deze gelegenheid zeggen we hartelijk dank aan allen die inlichtingen over hun familietak hebben gegeven, of die hun oude familiedocumenten hebben laten inzien, aan de gemeentebesturen en -administraties en aan de archivarissen die ons bereidwillig lieten zoeken en bijstonden waar nodig; ten slotte aan allen die geholpen hebben bij de realizatie van dit stukje familie-geschiedenis.

Moge dit werkje ook een oproep insluiten om nooit oude familiedocumenten weg te werpen maar te bewaren voor het nageslacht.

MC
Lovendegem, 1986.

Het begin van deze blz.
Onze Van Damme Homepage
Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Onze eerste voorouder
Deze webstek doorzoeken

Neem contact op met ons !

MijnPlatteland homepage


Meest recente bijwerking: 27 June 2016

Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Arsène Désiré
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)

Carolus (VIII)
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)

Daniël (X g)
Désiré (VIII c)

Etienne Frans
Eduard Francies (VIII b)

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Franciscus Bernardus (VI)

Gaston
Georges (X d)
Georges Leon

Hedwig Jules
Herman (X c)

Ivo (VII b)

Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Josephus (IX b)
Jules Edward (IX e)

Julien Joseph (X k)

Karel Francies (IX f)

Livinus (III b)

Omer (X b)

Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)

Raoul (X e)
Rose Anne

Theophilus Petrus (X d)

Urbain (IX g)
Urbain Augusta

Noten

Deze webstek doorzoeken