VI b     Petrus Henricus Van Damme

zoon van Livinus Van Damme (V b) en Jacoba van Heulendonck


° Kaprijke, 13 november 1755
x Bassevelde 5 oktober 1784 Coleta Beernaert
xx Bassevelde 24 augustus 1802 Isabella Theresia Van den Bossche

Petrus' echtgenote Coleta Beernaert was afkomstig van Kluizen.
Hij was broodbakker.

Coleta overleed te Bassevelde op 23 juli 1798.

Op 24 augustus 1802 (6 fructidor an X) hertrouwt bakker Petrus Henricus, toen gedomicilieerd in Bassevelde "sur la place" met Isabella Theresia Van den Bossche, "boulangère", ° Bassevelde 19 mei 1765 dochter van Jan Franciscus en Joanna Maria Braet, op dat ogenblik weduwe van Engelbert de Mey, en aldus gedomicileerd in de Voorstraat te Kaprijke. Zijn overlijden wordt aangegeven door zoon Ivo, kantoorbediende en schoonzoon Mattheus Bauwens, metser in Boekhoute, 45 j. Moeder overlijdt op 24 november 1837 in Kaprijke en dit overlijden wordt aangegeven door zoon Ivo, 34 jaar, winkelier in Sint Laureins en door schoonzoon Carolus De Decker, koopman 59 jaar wonende in Kaprijke.

Bakker Pieter Henricus bezat op het einde van zijn leven in Kaprijke volgende goederen:
- in de Wulfhoekakker sectie A 1531 (huis), 1532 en 1533 (beide tuin) die na zijn overlijden door zoon Ivo geërfd werden.
- in de Heynakker sectie B 496, 497 (grond) en 498 (uitweg) die na zijn overlijden ook door zijn schoonzoon Mattheus Bauwens uit Boekhoute, en in 1870 onder diens erfgenamen verdeeld.
- in de Berkakker sectie C 364 (huis), 365 (tuin) en 413 (tuin) die alle 3 geërfd werden door bakker Francies De Mey, zoon van Isabella uit haar eerste huwelijk, en later na zijn overlijden ook door Ivo Van Damme geërfd werden.

Ivo Van Damme bezat aldus in 1846, 3 ha. 78 a en 30 ca, erfde van zijn schoonbroer Charles De Decker nog een huis met tuin in de Noordakker (sectie A 1422 en 1423) en 2 stukjes grond in de Fortjensakker (sectie B 1030 A en 1030 B) en even later nog van zijn 2 schoonbroers Charles De Decker en Francies De Mey samen, 2 huizen (sectie C 499 en 500) met tuin (sectie C 498) in de Zuidakker.

Zo was zijn bezit in 1877 aangegroeid tot 5 ha 56 a en 60 ca, maar in 1884 reeds compleet verkocht !

De kinderen van Petrus en Coleta:

 1. Josephus Van Damme
  ° Bassevelde, 22-8-1785
  † Bassevelde 28-8-1785
   
 2. Sophie Van Damme
  ° Bassevelde, 18-10-1786
  Huwde in Kaprijke op 8/2/1819 met Mattheus Bauwens, een metser uit Boekhoute.
   
 3. Petrus Joannes Van Damme
  ° Bassevelde, 26-10-1791
   
 4. Maria Theresia Van Damme
  ° Bassevelde, 27-7-1794
  † Bassevelde 27-7-1794
   
 5. Ivo Van Damme
  ° Bassevelde, 30-9-1795
  † Bassevelde 4-12-1799.
  Het overlijden werd ongeveer 14 dagen later, op 14 frimaire VIII aangegeven.
  De aangevers van het overlijden van Ivo, nl. vader Pieter Van Damme, bakker 44 jaar en Angelus Frans Taelman, geneesofficier, 38 jaar, verklaren dat "Ivo Van Damme voorleeden eene uere dood gevonden is in den watergang leydende van dese commune nae de gonne Bouchaute: in gevolge deeze declaratie hebbe ik (NB: Jacques Audenaerde, agent municipal der commune van Bassevelde) mij seffens begeeven ter gemelde plaets, verzelt van den burgers Angelus Frans Taelman en Joseph De Bruyne beyde geneesofficieren deezer commune, dewelke verklaeren dat den gemelden Ivo Van Damme levende in het water gevallen, en door het zelve gesuffiqueert is, midsgaeders door de langduerigheyd van vijftien dagen daer in gelegen te hebben naer de dood alreede tot zekeren graed van putrifactie gekomen is, zoo blijkt uyt d'omzwilling van het lichaem en separatie van de opperhuyd aen den rechteraerm, voorders verklaeren zij aen den linkerkant van het slag van het hoofd bevonden te hebben eene aparante contusie die het vallen op een harde materie konnen veroorzaakt hebben, en naer mij aldus verzekert te hebben van de dood van den genoemden Ivo Van Damme, hebbe ik den tegemwordigen act opgestelt..."

De kinderen uit zijn tweede huwelijk met Isabella Theresia Van den Bossche:

 1. Ivo Van Damme (VII b)
  ° Kaprijke 27 maart 1803
  x Pauline Inghels
  † Kaprijke 30/8/1882
   
 2. Nathalie Van Damme
  ° Kaprijke 22 februari 1806
  Ongehuwd overleden in de Grote Voorstraat op 21 januari 1844.
   

Zijn vader Livinus Van Damme

Naar de top van deze blz.
Onze Van Damme Welkomblz
De Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Deze website doorzoeken
Neem contact op met ons.

MijnPlatteland homepage


Meest recente bijwerking: 27 June 2016

Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Arsène Désiré
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)

Carolus (VIII)
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)

Daniël (X g)
Désiré (VIII c)

Etienne Frans
Eduard Francies (VIII b)

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Franciscus Bernardus (VI)

Gaston
Georges (X d)
Georges Leon

Hedwig Jules
Herman (X c)

Ivo (VII b)

Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Josephus (IX b)
Jules Edward (IX e)

Julien Joseph (X k)

Karel Francies (IX f)

Livinus (III b)

Omer (X b)

Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)

Raoul (X e)
Rose Anne

Theophilus Petrus (X d)

Urbain (IX g)
Urbain Augusta

Noten

Deze webstek doorzoeken