De Stamboom van Pater Joseph Van Hulse

Stamboom
Familie Van Hulse - Bruyntjes

Hier vindt u de stamboom van de familie Van Hulse - Bruyntjes.  Dit is het werk van Pater Joseph Van Hulse (Father Nicholas) dat hij ons heeft nagelaten kort voor­aleer hij vertrok voor zijn missio­naris­werk naar Goa in Portugees Indië.  Goa kennen we nu als Mumbai of Bombay.

Klik op de foto voor een grotere versie ervan. Klik op de foto voor een grotere versie ervan. Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
Joseph Van Hulse Joseph Van Hulse Joseph Van Hulse
Beste dank voor deze 3 foto's van Pater Joseph Van Hulse
aan de familie Ryckaert van Bentille.

Pater Van Hulse's informatie gaat tot augustus 1948.

In zijn epiloog vraagt hij de tekortkomingen over het hoofd te zien en de fouten te verbeteren.  We hebben ons best gedaan om zijn tekst zo getrouw mogelijk over te nemen maar we hebben wel getracht de evidente tikfoutjes te verbeteren.

Voor hen die iets meer over computers weten, nog dit: we hebben het hele werk van Pater Van Hulse gedigitalizeerd met een resolutie van 600 dpi (puntjes per inch).  Hier en daar zal u linkjes vinden die u toelaten delen te zien van de originele versie zoals ze werd uitgegeven op het einde van 1948 of kort daarna.  Sommige originelen werden hier niet opgenomen om de privacy van de levenden te bescher­men.

De tekst van Pater Niklaas is hier gepubliceerd zoals in zijn boekje op 11 afzonderlijke bladzijden, genummerd van 1 tot en met 11.  De tabellen met de stamboom-gegevens zijn genummerd van 21 tot en met 33.  We hopen dat we hier binnenkort ook een alfabetische namenlijst zullen kunnen toevoegen om het zoeken naar een verwante gemakkelijker te maken.  Die lijst zal u dan natuurlijk verwijzen naar deze teksten en tabellen.

We hebben ook een afzonderlijke webstek voor bidprentjes.  Hopelijk komt er ook nog iets bij voor overlijdensberichten.  Want doodsbrieven zoals men ze vroeger noemde geven nogal dikwijls meer informatie over de familieleden van de overledene.  Hier vindt u alvast al het bidprentje van Pater Niklaas.

Tenslotte nog een woord van dank aan Mevr. Fritz Ryckaert, née Nadine De Brabandere.  Zij heeft een exemplaar van dit werkje van Pater Van Hulse bewaard en voor ons in haar familie-archieven terug­ge­vonden.  Dat stellen we heel erg op prijs.

Lees nu Het Woord Vooraf van Pater Van HulseVoor aanvullingen en verbeteringen, neem aub contact op met ons !

Onze Van Hulse home page
Inhoudstafel
Zoek het op in onze Van Hulse webstek
Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  26-08-2022
Copyright Notice (c) 2023