Bezoek te Adegem Blakkeveld
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 2

OP BEZOEK
TE ADEGEM - BLAKKEVELD

Op zondag 9 mei 1971 was het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, samen met vele andere belangstellenden, te gast op het buitenverblijf van tandarts Marcel Haers, te Adegem, Blakkeveld.

De heer Haers, die zijn praktijk en woonst heeft te Aalter in de Stationstraat, kocht enkele jaren terug een hoevetje met omringende weiden, niet ver van de Zwepe, op het Blakkeveld.  Het woonhuis heeft vroeger ook nog dienst gedaan als herberg en droeg toen als uithangbord «In de Elyzese Velden».

Voor tandarts Haers was het «kwestie om er - «tussen het tandentrekken in» - eens uit te kunnen, te genieten van de heerlijk zuivere lucht en rust van een ongerept stukje Meetjeslandse buiten.  Welnu, in de laatste paar jaar is het hoevetje van weleer uitgegroeid tot een gezellig, landelijk buitengoed, waar het goed is om te leven en waar men van een fascinerende aanblik kan genieten op de uitdeinende heuvelruggen van Adegem, Oostwinkel en Ursel.  Wie dit oude hoevetje vroeger heeft gekend raakt maar niet uitgepraat over het werk dat tandarts Haers, zijn gezin en enkele vrienden hier reeds presteerden.

Het buitenverblijf van tandarts Haers op het Blakkeveld.
In de zijgevel bemerkt men het oude torenuurwerk van Sint-Margriete.
(Foto Cyriel Van De Bouchaute).

De grote verdienste van onze gastheer zit hem echter in het feit dat dit buitenverblijf tevens vrij vlug aan het uitgroeien is tot een klein museum.  Afkomstig van St-Margriete, uit een kroostrijk boerengezin, heeft tandarts Haers zijn afkomst nooit verloochend en voelt hij zich nog steeds sterk aangetrokken tot alles wat met de oude vlaamse boerenstiel en met de landelijke gewoonten te maken heeft.  Wat er immers op dit buitengoed van het Blakkeveld aan boerenalaam, aan oude voertuigen, aan oude gebruiksvoorwerpen in een paar jaar door hem werd samengebracht, grenst aan het ongelooflijke» (Naar Cyr. Van De Bouchaute, in «Eikels worden Bomen», juni 1971).

Inspecteur Ryserhove gaf in open lucht een korte historische schets over de omgeving en leidde dan - in vier verschillende beurten de talrijk opgekomen bezoekers en leden van de Meetjeslandse Heemkundige Kring rond op de tentoonstelling, daarbij op een deskundige en gemoedelijke manier uitleg verstrekkend.

Uit de opgemaakte inventaris van het geëxposeerde vermelden wij volgende stukken:

LANDBOUWERSALAAM : een oude maaimachine (Drongen); beerpomp (Adegem, van het hoevetje ter plaats zelf); ijzeren ploeg (Drongen); ijzeren eg (Aalter); wanmolen (Drongen); interessant graanvat, een «meuke» of mudde (Knesselare); graanzeef (Drongen); houten graanschop (Adegem); ijzeren bieten molen (Ursel); mestbijl (Adegem); karn (Deinze); twee «schroobakken» of strosnijmachines (een oudere afkomstig uit Adegem en een jongere uit Aalter); een kweirn uit de oorlog 1914-18 (Ursel); aardappel- of bietenplanter (Lotenhulle); Romeinse balans van 1799 (Adegem); paardetuig en garelen; zwingen en «aanschijn» (Drongen); dorsvlegel (Ursel); houwelen en «kruidkappers» of schrapers (Drongen); sikkel; pikhaak; boomzaag; fasseelstok (maat om houtbussels op te maken); een fornuisstamper.

VOERTUIGEN: een mallejan of «boomezel» (Sint-Laureins); koets (in de assen: «Paris 1793»); slede (Lotenhulle); rotkar van een hereboer (Aalter); tramenkar of «triemkar» (Maldegem); driewielkar (Ursel); ponykar (nieuw); mini-driewielkar voor kinderen (uit Lotenhulle, 80 jaar oud); een wip of dommekracht (oud systeem om wielen af te nemen; uit Drongen).

BROUWERIJ: tonnen (Krüger, Eeklo); kuipen; juk om tonnen te dragen (Aalter); moutkeerder; moutschop en bierroerder (Lotenhulle; beide emblemen van de vroegere brouwersgilden); kruiken; aarden potten.

HUISRAAD e.a.: eiken schouwen gedistelde balken, afkomstig uit de pastorie van Wachtebeke-Overslag, bij afbraak van de schuur en de schaapstal aldaar (eikebomen in 1759 geschonken door Bisschop Van der Noot, Gent - zie inschrift); een gedateerd stuk balk van de omgewaaide molen te Poesele (1844); houten pomp (origineel van dit hoevetje zelf); Leuvense plattebuisstoof (Lovendegem); oude haardplaat met bijbels tafereel (Nederland); strijkijzers en wafelijzers (Sint-Laureins en Aalter); juk om emmers te dragen; twee ovendeuren, oorspronkelijk van dit boerderijtje; twee baktroggen (Aalter en Adegem); ovenpaal (Adegem); ovenhaak of «rokkelaar»; trogmes of deegmes; groentehakmes; houtblok op poten, om stoofhout te hakken (Sint-Laureins); glazen vliegevanger (Sint-Laureins), groot ratteslag (Adegem); twee molleslagen of mollenijzers; een klein fisseslag; palingschaar met 3 lamellen (gewoonlijk 4 &nbs;! - afkomstig uit Sint-Margriete); stallantaarns (Vosselare en Poesele); buffetje of «caférekje» (Sint-Laureins); kaartenrek (Vosselare); koffiemolen; koperen kaarsesnuiter; twee weegheinsels; twee weegschalen (Sint-Laureins en Adegem); fonograaf met hoorn; smeerschop of «smoutroerder» ; haardangel (Maldegem); distel om balken te distelen (Aalter); mondbeugel met trechter, van een veearts (om zieke dieren medicijnen op te gieten; uit Lotenhulle); haardkomfoor; een verzameling hoefijzers; aarden teil en aarden zeef (Sint-Laureins); pik- of lijmpot (om pik zacht en vloeibaar te houden; gebruikt door een boomsnoeier uit Lotenhulle, bij het enten van fruitbomen); haardijzers; soepterrine (Sint-Laureins); een ketellappersaambeeld (Eeklo); een houten schroef of «sergeant» met onbekende bestemming; een ijzeren pikkel of voet van een standaard (bestemming niet te gissen); keukengarnituur in gleiswerk; maasbol (Knesselare); ingekaderde plaat «God ziet mij, hier vloekt men niet !»; een lichtbak of dievelantaarn; seinlamp; ijzeren bol in hengsel (tegengewicht, uit de molen van Poesele); blaasbalg; alaam uit een smis; gewoon aambeeld; enz ...

Een groep deelnemers bij het geleid bezoek, te Adegem-Blakkeveld op 9 mei 1971.
(Foto Cyriel Van De Bouchaute).

Geen wonder dat de vele aanwezigen opgetogen waren over deze aangename namiddag, door een warm meiweertje begunstigd.  Zij stonden vooral in bewondering voor het grote torenuurwerk van Sint-Margriete, hier pas dit jaar overgebracht en geplaatst in de zijgevel van de hoeve.  De kerk van Sint-Margriete werd gebouwd in 1882, doch het uurwerk was pas geplaatst in 1897 door P. Vertongen, uit Oudergem, al lijkt het mechanisme ervan heel wat ouder te zijn.

De vriendelijke en gulhartige gastheer mocht terecht allerwege felicitaties in ontvangst nemen.  Daarenboven is hij, zich uitlevend in zijn hobby, werkelijk een gelukkig mens !

Wij willen eindigen met de woorden van C. Van De Bouchaute, die wij volledig kunnen beamen: «Tandarts Haers, in al uw Meetjeslandse eenvoud beseft ge het wellicht zelf niet, maar ge zijt daar op Blakkeveld bezig met een verzameling, waarvoor na ons komende generaties u later heel, heel dankbaar zullen zijn» !

HEEMSCHUT.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright noticeMeest recente bijwerking :  23-06-2019