Een 18de Eeuws herenhuis te Eeklo
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1974, 7de jaargang, nr. 2

EEN 18de EEUWS HERENHUIS TE EEKLO

In het Rijksarchief te Gent, fonds Kaarten en Plans, vinden we onder nummer 1337 vermeld: «Plan van het huis van Willems te Eekloo».

Bij nazicht bleek het een schets te zijn van een statig herenhuis gekenmerkt door zijn mooie verhouding, de voorgevel bepleisterd en witgekalkt, met onder de vensterdorpels (gelijkvloers) een donkere vochtwerende verflaag.

De ankers op de vier uiterste hoeken kunnen afkomstig zijn van een voorgaande woning en als datum 1611 weergeven.  De deuromlijsting, zeer eenvoudig en zonder versiering, bevat een deur met een mooi bovenlicht waaronder het deurkalf bewerkt en versierd is met een tekst die echter onleesbaar is.  Wel kan men in de as van het bovenlicht het cijfer 24 lezen.  De afgebeelde woning dateert uit het einde der 18e eeuw en verving een oudere woning die ofwel werd afgebroken, ofwel werd aangepast.

Plan van het huis Willems te Eeklo
«Plan van het huis Willems te Eeklo», bewaard in het Rijksarchief te Gent, Fonds Kaarten en Plans, nr 1337.
Foto Rijksarchief. Gent.

Daar we, wat onze stad betreft, op architektonisch gebied zeer slecht zijn gestoffeerd, hebben we niettegenstaande de schaarse gegevens die we rond die woning konden verzamelen het toch nuttig geacht om bijgaande schets te publiceren.

Het plan is niet gedateerd maar wel vergezeld van een later bijgevoegde nota (22.1.1902) door een zekere De Schrijver.  Zijn tekst opgesteld in het Frans, werpt enig licht op deze zaak... voor hoever echter betrouwbaar ?

«Het huis nr 579 is niet het huis van Willems, maar de oude residentie van de heer van Eeklo, baron della faille.
Het is gelegen in de Boelare.
Het is afgebroken in 1898 door dhr Ed. Van Hoorebeke, brandewijnstoker te Eeklo en vervangen door het huis van dhr Georges Van Hoorebeke».

Op de ommezijde staat nog «Verworven door aankoop bij De Smet te Gent op 11 mei 1877».

Tot daar de tekst van De Schrijver.

Wat het eigendomsrecht van de Van Hoorebeke's betrof zagen we er geen graten in.

Wel ontstond bij ons enige twijfel als zou het huis ooit als residentie hebben toebehoord aan de familie della faille.

Trouwens dhr A. De Vos schrijft in zijn geschiedenis van Ertvelde over de familie della faille, dat deze heren nooit binnen hun heerlijkheid hebben gewoond, maar resideerden te Gent, waardoor dat ze ter plaatse geen kasteel bezaten.

Een stelling welke de landboeken van Eeklo bevestigen.

Bij het doornemen van voormelde boeken hebben we geen enkele della faille in de Boelare kunnen terugvinden.

Aan de hand van de bevolkingsregisters en de landboeken hebben we getracht zijn bewoners tot in het ancien regime te volgen.

Wanneer Georges Van Hoorebeke op 8.1.1898 te Gent in het huwelijk trad met Nypels Ernestina liet vader Edmond het oude huis afbreken en vervangen door het nu nog bestaande (heden kunstgalerij «Ledeganck» Boelare 15).

Voordien was het steeds bewoond door een Van Hoorebeke.

De aangehaalde verkoping van 1877 moet dan ook, ons inziens, hebben plaatsgegrepen in de schoot van de familie.

Voor Georges was het bewoond (1890) door zijn neef Philibert en voordien door zijn vader Henri (1870), die de broer was van Edmond.

Bernard, de vader van Edmond en Henri, was gehuwd met Willems Ludovica.  Vermoedelijk dateert de tekening van rond 1850, want na het overlijden van Bernard (1847) bleef de weduwe nog een tijdje in het huis wonen.  Vandaar dat de tekenaar hier mogelijks de naam Willems gebruikt heeft.

Het was Joannes Francies Van Hoorebeke, de stichter van de geneverstokerij in 1808, die in 1778 het huis aankocht van Bernard De Schepper.  Het behoorde voordien toe aan Frans Kervijn, licentiaat in de rechten en advokaat bij de Raad van Vlaanderen.

Aldus is de mogelijkheid niet denkbeeldig dat deze Joannes Francies het pas aangekochte huis liet verbouwen ofwel afbreken, om er een nieuw op te bouwen, zoals op de schets is weergegeven.

   Bewoners van de afgebeelde woning in de Boelare :
onder voorbehoud: KERVIJN Frans en DE SCHEPPER Bernard.
VAN HOOREBEKE JAN FRANCIES (stichter van de stokerij in 1808)
° te Sleidinge
x Vermeersch Joanna. ° ± 1756 te Maldegem
BERNARD ° 2.8.1794 te Eeklo
+ in 1847 — geneverstoker
x Willems Ludovica ° 1796 te Adegem
HENRI (geneverstoker) EDMOND (geneverstoker)
° 9.4.1825 Eeklo ° 30.12.1833 Eeklo
+ 8.9.1887 Eeklo
x Huyghe Antonia x Standaert Emma
PHILIBERT GEORGES (geneverstoker)
° 24.2.1863 Eeklo
+ 18.2.1931 Eeklo
° 6.1.1870 Ledeberg
+ 24.2.1949 Eeklo
x Nypels Ernestina te Gent op 8.1.1898

E. DE SMET

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright noticeMeest recente bijwerking :  06-07-2019