Bidprentje van Honoré Joannes De Craene

Album Religieux

Bidprentje van
Honoré Joannes De Craene

VorigeLijstVolgende

Honoré Joannes De CraeneHonoré Joannes De Craene
weduwnaar van Dame Marie Leonie De Keyser,
geboren te Waerschoot, den 27 Maart 1845 en
aldaar godvruchtig overleden den 12 Juli 1921.
Stichter en bestuurslid der katholieke Fanfare «Tijd en Vlijt»
Bestuurslid van het genootschap van den H. Vincentius à Paulo.

Onze beste dank voor dit bidprentje aan de schenker van het "Album Religieux"

Onze Bidprentjes home page
Mijn Platte Land home page

Meest recente bijwerking:  11/05/2011.