Ter herinnering
Julianus-Franciscus Claeys

<VorigeLijstVolgende>

Julianus-Franciscus Claeys    Julianus-Franciscus Claeys
Voorzitter van den Kerkraad
Oud gemeenteraadslid van Bassevelde
geboren te Bassevelde, den 14 Januari 1858
en aldaar godvruchtig overleden, den 15 September 1924.

Onze beste dank voor dit aandenken aan de Heer Marijn Claeys.

<VorigeLijstVolgende>

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  09-10-2021