Ter herinnering
Joanna Petronilla Della Faille

<VorigeLijstVolgende>

Joanna Petronilla Della Faille    Joanna Petronilla Della Faille
Bid voor de Ziel van Zaliger Mevrouw Joanna Petronilla Baronnes Osy, geboren Della Faille
godvruchtiglyk overleden te Antwerpen, den 23 December 1857,
in den ouderdom van 25 jaren en 1 dag, bediend van de H.H. Sakramenten,
begraven te Mortsel, den 28 December.

Onze beste dank voor dit aandenken aan Mevr. Maria Simons.

<VorigeLijstVolgende>

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  09-10-2021