Aandenken aan
Coleta Theresia D'hondt

Prev. List Next

Coleta Theresia D    Coleta Theresia D
Zalige Gedachtenis van de Eerw. Zuster Marie Rocha
in de wereld Coleta Theresia D'hondt
geboren te St-Nicolaas den 18 Nov 1831
Getreden in het klooster der Kindsheid Jesus: te Gent den 30 Sept. 1956
Gekleed den 29 Mei 1857
Geprofest den 7 Juni 1858
Godvruchtig overleden te St-Laureins 11 Maart 1908
alwaar zij gedurende ruim 38 jaren het ambt van Overste bekleedde.

Onze beste dank voor dit aandenken aan Mevr. Hubert Dusarduyn, née Marie-Aimée Van Damme.

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  09-10-2021