Ter herinnering
Eduard François

<VorigeLijstVolgende>

Eduard François
HOOFDONDERWIJZER,
Echtgen. van Dame Maria Ludovica Lambrecht;
lid van het genootschap van den H. Franciscus Xaverius,
geboren te Ertvelde den 8 Februari 1852 en
aldaar godvruchtig overleden den 23 December 1908.

Onze beste dank voor dit aandenken aan Mevr. Firmin Rotterman, née Celina Lambrecht.

<VorigeLijstVolgende>

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  14-11-2021