Aandenken aan
Baron Kervyn de Volkaersbeke

Prev. List Next

Baron Kervyn de Volkaersbeke
Baron Kervyn de Volkaersbeke
weduwnaar van Mevrouw Angèle Goethals
echtgenoot van Mevrouw Marie-Louise de Vreese
Erelid en gewezen proost van de Edele Confrerie van het Heilig Bloed
geboren te Sint-Andries - Brugge op 16 januari 1903
en godvruchtig overleden op het Kasteel van Nazareth op 19 september 1979.

Onze beste dank voor dit aandenken aan de Heer en Mevr. Etienne De Zutter-Welvaert.

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  09-10-2021