Ter herinnering
Theofiel Lambrecht

<VorigeLijstVolgende>

Theofiel Lambrecht
Theofiel Lambrecht
echtgenoot van Mevrouw Clara Expeels
Sekretaris van de wettelijk erkende beroepsvereniging der Verenigde Spekslagers van Groot-Gent
Nijverheidsereteken 2de klasse
Beroepsereteken 1ste klasse
Gouden medaille in de Leopold II Orde
geboren te Ertvelde op 21 juli 1905 en
godvruchtig overleden te Gent op 26 juni 1966.

Onze beste dank voor dit aandenken aan Mevr. Firmin Rotterman, née Celina Lambrecht.

<VorigeLijstVolgende>

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  09-10-2021