Ter herinnering
Michael Josephus Masen

<VorigeLijstVolgende>

Michael Josephus Masen    Michael Josephus Masen
Bid voor de zielen van zaliger den Heer Michael Josephus Masen,
Gebooren te Brecht den 1 juny 1781;
Doctor in de Medecynen te Santvliet
aldaer overleden den 31 mey 1838,
en van zyne Huysvrouw Mejufvrouw Anna Isabella Van Der Stee,
Gebooren te Santvliet den 21 mey 1796,
aldaer overleden den 17 november 1827.

Onze beste dank voor dit aandenken aan Mevr. Maria Simons.

<VorigeLijstVolgende>

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  09-10-2021