Ter herinnering
Emiel Ivo Noë

<VorigeLijstVolgende>

Emiel Ivo Noë
Emiel Ivo Noë
weduwnaar van wijlen Mevrouw Irma De Bock
geboren te Kluizen, de 11 Juli 1877
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Watervliet
de 4 November 1955.

<VorigeLijstVolgende>

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  09-10-2021