Aandenken aan
Leopold Rammelaere

Prev. List Next

Leopold Rammelaere
weduwnaar van Mevrouw Mathilde Marie De Wilde
geboren te Maldegem, de 9 Januari 1860
en godvruchtig in de Heer ontslapen te St Margriete, de 19 Juni 1950.

Onze beste dank voor dit aandenken aan Mevr. Hubert Dusarduyn, née Marie-Aimée Van Damme.

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  09-10-2021