Aandenken aan
Alfred Eugeen Rotterman

Prev. List Next

Alfred Eugeen Rotterman
Alfred Eugeen Rotterman
echtgenoot van Mevrouw Clara De Baets
Rustend Onderwijzer
Geboren te Ertvelde de 29 juli 1893 en
er godvruchtig overleden de 27 maart 1961 versterkt door het H. Oliesel «in extremis».

Onze beste dank voor dit aandenken aan Mevr. Firmin Rotterman, née Celina Lambrecht.

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  09-10-2021