Ter herinnering
Cyriel-Jozef Van Damme

<VorigeLijstVolgende>

Cyriel-Jozef Van Damme    Cyriel-Jozef Van Damme
echtgenoot van Mevrouw Jeannette Van Peteghem
Beheerder-Hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool te Gent
Lid der Kerkfabriek van Sinte-Coleta,
geboren te Smeerhebbe-Vloersegem, den 15 Oogst 1873,
en godvruchtig overleden te Gent, den 18 Januari 1932.

Onze beste dank voor dit aandenken aan de Heer en Mevr. Luc Van Damme-Burgess.

<VorigeLijstVolgende>

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  09-12-2021