Ter herinnering
Henricus Marcellus Van Hulse

<VorigeLijstVolgende>

Henricus Marcellus Van Hulse    Henricus Marcellus Van Hulse
Weduwnaar van Mevrouw Madeleine Maria Helena Schamelhout
Oud district-Commissaris in Congo
Ridder der Leopoldsorde
geboren te St Jan-in-Eremo, den 9 November 1868
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Ledeberg, den 20 October 1939.

Onze beste dank voor dit aandenken aan Mevr. Fritz Ryckaert, née Nadine De Brabandere.

<VorigeLijstVolgende>

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  09-12-2021