Eduard Cauwels and Leonie Roels from Maldegem
De familie Cauwels van MaldegemThis page in English

De familie Cauwels van Maldegem

The funeral cards of Eduard Cauwels and Leonie Roels
De doodsbeeldjes van Eduard Cauwels en Leonie Roels

Eduardus Bernardus Cauwels  Eduardus Bernardus Cauwels
Leonie Roels  Leonie Roels

If you click on one of these pictures
you should get a larger sized copy of it in a new window.
To come back here just close that new window.

Als u op één van die beeldjes klikt
zou u een grotere versie ervan moeten zien in een nieuw venster.
Sluit dat nieuw venster om naar hier terug te komen.

We are most grateful to Mr. Armand Buysse from Maldegem
for sharing these documents with us.

Met onze beste dank aan de Heer Armand Buysse van Maldegem
om deze documenten met ons te delen.Naar de top van deze blz
Onze Cauwels Welkom-blz
Meer stambomen
Het Meetjesland
De mijnplatteland Home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  28-04-2021
Copyright (c) 2024