This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

August Noe

zoon van Francies (B VII b) en Ursula Mussche

° Ursel 24/4/1868
x Kaprijke 8/6/1898, Marie Louise Van De Wattijne
xx Annawan, Illinois 22/8/1910 Sophie Van Hootegem
† Moline, Illinois 17/6/1946.


August was landbouwdienstknecht en woonde op de Waai in Eeklo toen hij in 1888 opgeroepen werd om te loten met het oog op militaire dienst.  Hij was 1,58m groot en trok het nummer 91, waardoor hij nooit is opgeroepen.

Hij huwde in Kaprijke op 8/6/1898 met Marie Louise Van De Wattijne, de dochter van August Van De Wattijne en Rosalie Van Herreweghe.  Ze werd geboren in Kaprijke op 17/7/1871.  Ze was werkvrouw.

Op 2/4/1899 in Kaprijke bracht ze een dochter in de wereld die Clara Maria genoemd werd.
In 2012 ontdekten we de "United States Census of 1900" die als "Event Place" voor August, Marie Louise en Clara het volgende adres opgaf: ED 94 Moline Township, Election Precinct 1 Moline city Ward 1, Rock Island, Illinois, United States.  Event ?  Welke gebeurtenis ?  De censusopname natuurlijk.

Clara overleed te Moline Rock Island op 22/7/1900.  En Marie Louise stierf op het Eindeken in Kaprijke op 14/12/1901.

August Noe
August Noe (met dank aan Mevr. Judi McDowell).

En meer wisten we niet.  Wat kon er wel gebeurd zijn met August en zijn dochter ?  We wisten ook niets van een brief van 28 juli 1989 van de Heer Robert J. Noe van Rock Island, Illinois aan de gemeentesecretaris van Ursel waarin hij een copij vroeg van de geboorte-akt van August.  De burgemeester, A. Schrans, tekende het eensluidende afschrift op 8 augustus 1989.

Sophie en haar echtgenoot August Noe

Op 20 februari 2007 kregen we eindelijk een e-mailtje van Mevr. Sara Noe Coblin: ze had deze webstek ontdekt en ze dacht dat ze hier haar overgrootvader August misschien gevonden had.  De uittreksels uit de geboorteregisters van August en van zijn moeder Ursula Mussche volgden en bevestigden haar vermoeden en ook het tweetalig bidprentje van August.

We leerden van dat bidprentje dat August de weduwnaar was van Sophie Van Hootegem toen hij stierf in Moline, Illinois op 17 juni 1946.

Sophie was geboren in St.-Laureins op 31 augustus 1872.  Ze was de zesde van de tien kinderen van Jacobus Francies Van Hootegem en Marie Therese Van Hulle, herbergiers in "Sente".
Jacobus Francies was het zevende kind van Judocus Bernardus en Angelina Mobelis.
Judocus Bernardus was het vijfde kind van Jan Theodoor Van Ootegem en Maria Jacoba Plasschaert.
Jan Theodoor was het tweede kind van Judocus Van Ootegem en Elisabeth Leuntjens.
Judocus was het zevende kind van Peter Van Ootegem en Anthonette De Vos.

De Venesoenrapporten vertellen ons dat August op 4/4/1903 terug keert naar America op de 'Zeeland', dat hij dan 35 jaar oud was, afkomstig van Eeklo, landbouwer.  Hij keert terug naar Moline waar hij in een gieterij werkt en 2 dollar per dag verdient.  Hij heeft 75 frank mee.  Spreekt Vlaams en een weinig Engels.

Wij danken de burgerlijke stand van St.-Laureins die ons schreef dat Sophie op 20 januari 1900 het leven schonk aan een dochter die ze Augusta Emma Van Hootegem noemden en dat Sophie met haar dochter datzelfde jaar nog vertrok naar America.  We weten niet wie Augusta's vader was.

Augusta, in de V.S.A. "Gustie" genoemd, huwde met Peter Musche en ze hadden 5 kinderen.  Gusty is overleden op 24 september 1988.  Hier is haar bidprentje waarop haar geboortedatum niet juist is.  Dat zien we hier in haar geboortebewijs.  We weten (nog) niet of Ursula Mussche, August's moeder en Peter bloedverwanten waren.

We weten ook niet waar en wanneer August en Sophie met elkaar kennis hebben gemaakt maar dank zij Judi McDowell kunnen we u nu (in 2012), hun huwelijksbewijs tonen.  In de V.S.A. moet men niet eerst voor de burgerlijke overheid trouwen.  Zij hebben "Yes" gezegd in de Heilige Hart Kerk van Annawan in Illinois op 22 augustus 1910.  De getuigen waren Peter Musche en Mary De Mey.  De E.H. J. Berrez, de pastoor van Annawan zegende hun huwelijk in.

Huwelijkscertificaat van August Noe en Sophie Van Hootegem

Sophie onderging een chirurgische ingreep op 2 november 1930 in Moline, Illinois en stierf er na middernacht, dus op 3 november.  August is daar ook overleden op maar dan wel bijna zestien jaar later op 17 juni 1946.  Hier is zijn tweetalig bidprentje.  En zie hier voor twee foto's van Sophie en hier hebben we haar twee bidprentjes, een in het Nederlands en het andere in het Engels.

August en Sophie hadden twee kinderen:

 1. Margaret Noe
  Tampico, Whiteside County, Illinois ° 11/5/1911
  Margaret Noe Klik hier of op deze heel mooie foto
  voor een grotere copij ervan.

  Op 9 October 1940 is ze gehuwd met Russell Harry McDowell in Clinton, Iowa.
  Huwelijksfoto van Margaret en Russell Klik hier of op de foto
  voor... de hele foto.

  Hij werkte samen met August aan de spoorweg.  Na het overlijden van Sophie in 1930, ging August inwonen bij Margaret en Russell.  Hun thuis was een oude spoorwegwagon die ergens rond Joslin, Rock Island County in Illinois stond.  Russell is overleden in 1992 en Margaret stierf op 30 mei 1998.
  Margaret en Russell hadden één zoon en drie kleinkinderen.
   
 2. Frank R. Noe
  Thomas, Bureau County, Illinois ° 23/10/1912
  August, Sophie, Gusty, Margaret en Frank woonden samen in Tampico, Illinois.  August werkte aan de spoorweg, de "Q" zoals de Chicago Burlington and Quincy Railroad genoemd werd.  Hij werkte mee aan het bouwen en herstellen van de spoorlijnen.  Het was zware handenarbeid en daarbij nog slecht betaald ook.  Dit was dan ook een heel arme familie.  Toen Frank ongeveer 11 of 12 jaar oud was ging hij inwonen bij een familie in Rock Island, Illinois, de stad dichtst bij.  Om de huur en kost te betalen werkte hij in hun kruide­niers­winkel (grocery store).  Hij ging ook nog naar school tot hij 13 of 14 jaar oud was.  Van dan af heeft hij gewerkt.
  Op 5 augustus 1936 is hij in Rock Island met Evelyn T. Pepping getrouwd.
  Zij werd geboren op 15/10/1915 in Moline, Rock Island County, Illinois, de dochter van John Pepping Jr. (1862 - 1917) en Grace (Gannon) Pepping (1894 - 1967).
  Frank is overleden op 7/3/2002 in het Trinity Medical Center, West Campus, Rock Island en zijn weduwe is schielijk overleden in Moline op 29/8/2008.
  Zij hebben twee zonen en één dochter.
   
 3. Raymond Noe
  ° Fairfield Township, Bureau County (Illinois) 6/10/1915
  + 31/1/1916.
Margaret Noe en haar broer Frank

We zijn Mevr. Sara Coblin née Noe heel dankbaar voor de foto's
en voor een groot deel van de gegevens hierboven.
Beste dank ook aan Mevr. Marie-Christine Vandevelde die ons op de U.S. Census van 1900 wees.
Voor informatie over de voorouders van Sophie Van Hootegem danken wij van harte
de Heer Jozef Dobbelaere voor zijn excellent artikel
"De Familie Van Hootegem / Van Ooteg(h)em, een stam uit Sint-Laureins"
eerst verschenen in "De Levensboom", 2007, Jaargang 20, nr 1.
"De Levensboom" is het informatieblad van de V.V.F. Meetjesland.

August's vader, Francies Noë (B VII b)
De familie Musche
Jacobus Francies Van Hootegem, Sophie's vaderNaar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  16-03-2024
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius