Bruno De Decker & Maria Theresia De Jonghe

-Hij- -Zij-
Cluysen 13-12-1792 Selsaete 25-4-1800
x
+ Cluysen 29-1-1873 + St.-Margriete 22-10-1887
Hun kinderen
Geboren
Gestorven
6-12-1835 Bernardus 16-11-1891
21-4-1837 Karel *
10-9-1833 Rosalie * 28-12-1896
10-2-1840 Sofia 27-1-1915
18-3-1842 Justina * 26-11-1920

N.B.  * = Gehuwd.

 

Karel De Decker & Leonida Van Den Meerschaut

Karel was de zoon van Bruno De Decker & Maria Theresia De Jonghe

-Hij- -Zij-
Cluysen 21-4-1837 Melsen. 23-1-1843
x 23-7-1866
+ Brussel + Melsen. 20-1-1876
Hun kinderen
Geboren
Gestorven
26-6-1867 Raymond Art 1-3-1882
3-6-1868 Godfriend
9-6-1872 Hector M. 12-12-1872
24-6-1875 Anna Maria Magdalena

N.B. Op 18-6-1884 is Karel met zijn twee kinders op getrokken naar St. Joost-ten-Noode
alwaar hij zijn tweede vrouw huwde.  Verder is er niets geweten over hem of de kinders.
 
Doodsbeeldeke van Arnold Art.
gemaakt door Karel De Decker
_____________
Schuif mijn stoel nog eens bij 't venster
'k Wil de wijde Schepping zien,
Tot aleer de laatste genster
Van 't bestaan me zal ontvlien.

'k Heb op aarde veel geleden,
Bitter smart en wee doorstaan:
Heel mijn leven was een droevig
En een pijnigend bestaan.

O uw Wijsheid zij geprezen
Al baart 't scheiden me verdriet !
Kan mijn ziekte niet genezen
Dat uw Wil alleen geschied.!

Teedre Vader, Zuster, broeder
Duurbre vrienden, weent niet meer
In den schoot van d'Albehoeder,
Vindt gij mij en Moeder weer.

Origineel

De stamboom-tabellen:
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33

Onze Van Hulse home page
Inhoudstafel
Zoek het op in onze Van Hulse webstek

MijnPlatteland homepage

Copyright Notice
Meest recente bijwerking :  13 October 2017.