Omtrent Adegem: een merkwaardige historische tentoonstelling te Adegem
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1978, 11ste jaargang, nr. 3

OMTRENT ADEGEM

een merkwaardige historische
tentoonstelling te Adegem

De kermisdagen te Adegem (juli 1978) kenden wel een zeer bijzondere attraktie met de historische tentoonstelling "OMTRENT ADEGEM".

De inrichters, een heemkundige werkgroep in de schoot van het Davidsfonds Adegem, mogen we terecht, namens alle heem-minnaars uit het Meetjesland van harte gelukwensen met hun prachtig en welgeslaagd initiatief.  Het is allemaal begonnen met het rondspeuren en catalogeren van het kerkarchief te Adegem, door de hh. Hugo Notteboom, Robert Van Vooren en Jozef Dobbelaere.  Dit archief bleek nog ongemeen rijk aan interessante stukken.  Ook de kerkschatten bleken niet onbelangrijk.  Zo rees de gedachte, nu Adegem administratief zijn zelfstandigheid verloren was door de fusie met Maldegem, de rijke historische achtergrond van deze gemeente uit te stallen in een tentoonstelling.

De kerkstraat te Adegem bij het begin van de 20ste eeuw.
Prentkaart van de h. De Baets, Adegem

Vol ijver stortte het ganse bestuur van het Davidsfonds met nog een schaar medewerkers zich op het project.  Als embleem voor de affiche koos men een afbeelding van het aloude "TARDOES", een priesteragie in de Moerwege, met het doel de aandacht van de bevolking en de overheid te trekken op dit gebouw, waarvan de restauratie en het behoud zeer zinvol zijn.  Hun inspanningen werden beloond door de meer dan 1.000 bewonderende en enthoesiaste bezoekers aan de tentoonstelling.  De opstelling was vakkundig, sfeervol, ja kunstzinnig uitgevoerd.  Men kon er praktisch de volledige verzameling kerkschatten bewonderen (kelken, reliekhouders, monstransen enz.).  Daarnaast kandelaars, gewaden, vaandels, een volledige reeks paascharters ; affiches i.v.m. het kerkelijk leven.  Tientallen archiefstukken uit het parochiaal en gemeentelijk archief, uit het rijksarchief van Gent en Brugge, en uit persoonlijk bezit, vormden een uniek overzicht.  Interessant was ook de kaartenverzameling (Popp, Ferraris, plan van de Lieve e.a.) die een overzicht gaven van de ontwikkeling van het dorp.

Daarnaast slaagden de initiatiefnemers er nog in een pracht van een boek uit te geven (tevens met cataloog-gedeelte) getiteld "OMTRENT ADEGEM".  Naast de beschrijving van de uitgestalde voorwerpen, bevat het een reeks interessante artikelen.  Van de hand van J. Dobbelaere lezen we: "Adegem, een korte historiek".  Pieter Van Cleemput schrijft over "Het Gemeentehuis" en "De geschiedenis van het Rustoord van Adegem".  J. Van de Casteele brengt een bijdrage over "Het verval van de vlasnijverheid te Adegem".  William Blondeel beschrijft in "Desiré De Weert, liberaal-katholiek burgemeester" over de invloed van deze familie in de 19de eeuw.  G. Beelaert en H. Notteboom besluiten met "Adegemse Toponiemen of plaatsnamen".  Deze reeks artikelen bevatten een schat van eerder niet gepubliceerde gegevens over Adegem.

W. Notteboom en J. Van Laere zorgden voor een fraaie vormgeving en het illustreren met tekeningen en een 50-tal foto's, zodat we hier van een bijzonder waardevol werk mogen spreken voor elke heemkundige en geïnteresseerde.

Het boek is nog steeds te bekomen bij Hugo Notteboom, Stationsstraat 1, Adegem, of door overschrijving van 150 fr. op rekening 441-3852551-53 van H. Notteboom (bij toezending: 170 fr.).  Te Maldegem verkrijgbaar bij W. Notteboom, Noordstraat 196.  Een werkje dat wij gerust aan onze lezers kunnen aanbevelen !

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright noticeMeest recente bijwerking :  18-07-2019