Heemkundige Kring
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1983, 16de jaargang, nr. 3

HEEMKUNDIGE KRING

Toen Ons Meetjesland als een eenvoudig klein tijdschrift begon had het als doel de heemschutgedachte te verspreiden, initiatieven te nemen en akties te voeren in verband met heemschutwerking.

Maar het was ook de bedoeling de personen die er belangstelling voor hadden samen te brengen.  Dit gebeurde tot nu toe onrechtstreeks door ons tijdschrift.

Allerlei manifestaties zoals fototentoonstellingen over ons bouwkundig erfgoed, het instellen van een restauratieprijs, de vele hulp bij het tot standkomen en de realisatie van het Heemmuseum wezen op een steeds groeiend deel van de Eeklose en Meetjeslandse bevolking.

Om dit alles beter te coördineren heeft de redaktieraad van Ons Meetjesland beslist over te gaan tot de oprichting van een heemkundige kring.  In nr. 4 meer daar over.

De uitgever.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright noticeMeest recente bijwerking :  23-08-2019