Nieuport and the destruction of war

Bachten de Kupe

Nieuport and the destruction of war

Nieuport, the church / de kerk
The church / De kerk

Nieuport, entrance of the City / ingang der stad
Entrance of the City / Ingang der stad

Nieuport, the statue of Christ / het Kruisbeeld
The statue of Christ / Het Kruisbeeld

Nieuport, the villa's on the sea front / de Villas op de Dijk
The villa's on the sea front / De Villas op de Dijk

Nieuport, the big brewery / de Groote Brouwerij
The big brewery / De Groote Brouwerij

Nieuport, the church / de kerk
The church / De Kerk

Nieuport, the Sluices / de Sassen
The Sluices / De Sassen

Nieuport, the station / de Statie
The station / De Statie
 

Beste dank voor deze postkaarten aan de Heer Luc Lambrecht.

Foto's van Bachten de Kupe

About Bachten de Kupe
Our pictures of Bachten de Kupe
Nieuport and the destruction of war
All about the Meetjesland

MijnPlatteland homepage

MijnPlatteLand Home page
Most recent update: 21 April 2021

https://mijnplatteland.com/belgium/bachten_de_kupe/ -->